"4c" ile ilgili Arama Sonuçları

4C İşe Giriş Bildirgesi

Sigortalı işe giriş bildirgesi, Kuruma internet, elektronik veya benzeri ortamda verilir.İşverenler bilgisayarlarından alacakları Kurumca üretilmiş barkot numaralı çıktıların bir nüshasını sigortalıya verir, bir nüshası da işverence sigortalı dosyasında saklanır. Sosyal Güvenlik Sicil Numarası hanesine, T.C Kimlik Numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen kimlik numarası yazılır.

4C Emeklilik Hizmet Süresi ve Yaş Hesabı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 4a, 4b, 4c tek çatı altında topladığı andan itibaren web sitesindeki uygulamalar vatandaşlar  tarafından bazen karıştırılılıyor. 4C emeklilik yaşı hesaplama işlemleri SGK’nın resmi sitesi üzerinden program vasıtasıyla nasıl yapılacağını sizlere anlatacağız.

4C Askerlik Borçlanması Formu

Emekli sandığı askerlik borçlanması nasıl yapılır Bu belge ilgililer tarafından doldurulup, çalıştığı kamu kuruma onaylatıldıktan sonra SGK’ nun aşağıdaki adresine gönderilecektir. Okunaklı kurum onayı ve mühürü olmayan ve imzaları eksik belgeler işleme ve kayda alınmayacaktır. Bu belgenin eksiksiz doldurulması halinde göreve girmeden askerlik yapanların başka bir belgenin gönderilmesine veya eklenmesine gerek yoktur. Ancak görevden ayrılıp […]

Önceki sayfa »