bağkur borcum var eşim muayene olabilir mi

4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları prim borçlarının olması halinde sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler mi?

4/b (BAĞ-KUR) sigortalılarının sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için sağlık hizmeti sunucularına başvurduğu tarihte 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması gerekmektedir.

Bağkur borcum var muayene olabilirmiyim, Bağkur borcum var eşim muayene olabilir mi

Bilindiği gibi, 60 günden fazla bağkur prim borcu olanlar ve bunların eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden yararlanamıyor.

Bağ-Kur’lu sigortalıların, yani şirket ortakları, vergi mükellefleri, esnaflar, muhtarlar ve çiftçilerin de sağlık hizmeti alabilmesi için borcunun bulunmaması gerekiyor.
Zira Bağ-Kur’luların da prim borçlarının ödeme yükümlüsü kendileri..
Onlar için de borç sınırı altmış gündenlik borç tutarı.
Altmışbir gün ve daha fazla borcu bulunanlar ise hastaneye yada eczaneye gittiklerinde SGK MEDULA sistemi bu kişilere provizyon vermiyor, başka bir şekilde sağlık hizmetlerini SGK karşılamıyor

Bu durumda olanlar, dört gözle torba yasanının meclisten geçmesini ve yürürlüğe girmesini bekliyor.  Peki, torba yasa meclisten geçmez ise bu kişiler; muayene olamayacaklar mı? Ameliyat olamayacaklar mı? Öncelikle şunu belirtelim, torba yasa çıksın ya da çıkmasın Bağkur prim borcu olanların, yürürlükte olan yasalara göre her zaman bu borçları taksitlendirme ve bu sayede de sağlık hizmetlerinden yararlanma şansları mevcut.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları başlıklı 67 nci maddesinde; “18 yaşını doldurmamış olan kişiler, tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, trafik kazası halleri, acil haller, iş kazası ile meslek hastalığı halleri, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, 63 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri gereğince sağlanan sağlık hizmetleri, 75 inci maddede sayılan afet ve savaş ile grev ve lokavt hali hariç olmak üzere sağlık hizmetlerinden ve diğer haklardan yararlanabilmek için;
a) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması,
b) 60 ıncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (g) bendine tabi olan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yukarıdaki bentte sayılan şartla birlikte, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcunun bulunmaması,”hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihte 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilerek tecil ve taksitlendirmeleri devam edenler hariç 60 günden fazla prim ve prime ilişkin her türlü borcu olanların sağlık hizmetinden faydalanması mümkün değildir.

BU DURUMDA NE YAPMAM GEREK

Bağkurlu olan kişi, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumuna gidecek,

Kurum’a, 6183 Sayılı kanun 48. maddesi kapsamında prim borcunu taksitlendirmek istediğini belirten bir dilekçe verecek,

Prim borcu, kişinin talebine bağlı olarak 36 ay’a kadar taksitlendirilebilecek,

İLK TAKSİT ÖDENDİĞİNDE MUAYENE OLUNABİLİNECEK

  1. Kişinin, başvurusuna istinaden Kurum tarafından borç taksite bağlanacak
  2. Kişiye, aylık taksit tutarlarını gösteren ödeme tablosu verilecek
  3. Söz konusu ödeme tablosundaki ilk taksit tutarı vadesi beklenmeden peşin olarak, o gün ödediğinde aktivasyon işlemi gerçekleşecek
  4. Yani, o gün itibariyle, Bağkur’lu olan kişi ya da bakmakla yükümlü olduğu eş veya çocukları sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek, muayene olabilecek, ameliyat olabilecek.

Taksitlendirilen borç için torba yasadan yararlanılabilecek

Borçlarını taksitlendiren kişi, istemesi durumunda daha düşük faiz oranlarıyla çıkacak olan torba yasadan yararlanabilecek,

Bu durumda taksitlendirerek ödediği prim borçları düşülecek ve eski taksitlendirme iptal edilecek,

Torba yasadan yararlanarak, kalan borcu yeniden taksitlendirebilecek.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 25 Şubat 2016
Bu yazı en son 25 Şubat 2016 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)

Bağkur Borcu Olan Sağlıktan Yararlanabilir mi (7 Yorum)

  1. Sağlık problemim ciddi derecede. Bağkur borcumuda ödeyemiyorum ameliyat olmam lazım ne yapmalıyım

  2. 12-5-2016 tarihinde emeklilik müracatı yaptım yaklaşık 2ay sonra bana bağkura borcum olduğunu bildirdiler fakat iş çıkışımı vermişlerdi yaklaşık 115 gün oldu sağlıktan yararlanmam için ne yapmalıyım