Birden Fazla Sigorta Numarası

2 ssk numarasıSGK’nın E-Bildirge uygulamasına geçmesinden sonra, sosyal güvenlik sicil numarası aynı zamanda T.C. kimlik numarasına tanımlandığı için sigortalılara tek sicil numarası verilmiş, kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılmıştı.

Birden çok sigorta sicil numarası verilen sigortalıların iptal-ipka işlemleri sigortalının en son hizmetinin geçtiği SGİM/SGM’lerce düzeltilir. Bu işlemler dikkatlice yapılacaktır. Geçerli sayılacak sigorta sicil numaralarının aynı kişiye ait olup olmadığı araştırılır, sigorta sicil numaralarının aynı sigortalıya ait olduğunun anlaşılması halinde, iptal-ipka işlemi yapılır. İptal edilen sigorta sicil numarasına ait dosya gömleği kesinlikle imha edilmez, üzerine gerekli not düşülerek arşivdeki yerinde saklanır, iptal edilen sicil numaraları da tescil işlemlerinde yeniden kullanılmaz.

SİGORTA NO BİRLEŞTİRİLMESİ NASIL YAPILIR

SGK’nın E-Bildirge uygulamasına geçmesinden sonra, sosyal güvenlik sicil numarası aynı zamanda T.C. kimlik numarasına tanımlandığı için sigortalılara tek sicil numarası verilmiş, kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. E-Bildirge sistemine geçmeden önce böyle bir uygulama olmadığı için çok sayıda sigortalı geçmiş yıllarda birden fazla sosyal güvenlik sicil numarasına sahip olmuş, sigortalı işe giriş bildirgelerinde yeterli bilgilerin olmadığı durumlarda sosyal güvenlik sicil numaraları T.C. kimlik numaralarına tanımlanamamıştır. Halen bu durumda bulunan çok sayıda sigortalının bulunduğunu, isim ve soy ismin çok kullanılan olması durumunda olayın içinden çıkılmaz bir hâl aldığını özellikle belirtmeliyiz.

birden fazla ssk sicil numarası

Birden çok sicil numarasının varlığı halinde emeklilik öncesinde sicil birleştirme talebinde bulunmak aylık bağlama sürelerini kısalttığı gibi muhtemel hak kayıplarını da önleme işlevi görür. Bunun için sigortalının son çalışmalarının geçtiği, son çalışmasının geçtiği ilden başka bir ilde ikamet ediyorsa ikamet ettiği ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüğüne başvurması gerekir. Talebin yazılı yapılması genel kuraldır.

SGK Kurumunda bu konu ile ilgili hazır dilekçe vardır. SGK Mekezinden “İpka Dilekçesi” isteyin ve farklı sigorta numaralarınızı dilekçe üzerinden yazarak dilekçeninizin işleme alınması sağlayın.

SGK İPTAL/İPKA Dilekçesini indirmek için Tıklayınız

Örneğin: Serkan adlı işçi 01/01/1989 yılında işe girişi olmasına rağmen, çalıştığı işyerince tekrar sigortalı girişi yerine ilk defa sigortalı işçi girişi yapılarak kendisine 1996 yılında ikinci defa SSK numarası verilmiştir. Sigortalı bağlı olduğu SGK İl yada SGM müracaat ederek iptal ipka işlemi yapılacaktır. SSK sicil numarasının birden çok sigortalıya verilmesi halinde yapılacak işlemler: Bir sigorta sicil numarasında birden fazla sigortalının kayıtlı olduğunun herhangi bir nedenle anlaşılması halinde, öncelikle künyeleri ile tarama yapılır, aynı zamanda başka bir sigorta sicillerinin de olup olmadığı araştırılır, başka sigorta sicil numarasının tespiti halinde, başvuran sigortalının sadece kendine ait olan sicilde tüm hizmetleri toplanır, ortak olan sicil numarası ise diğer sigortalıya mal edilir. Bu durumdaki sigortalıların başka sicilleri yoksa, önce başvuran sigortalının nüfus kayıt örneği temin edilir, yeni sistemde tescili yapılacak, eski tip sigorta sicil numarası diğer sigortalıda bırakılarak her iki dosyaya yapılan işlem hakkında not düşülür. Aynı sicilde kayıtlı sigortalıların her ikisinin de nüfus bilgilerinin noksansız bilinmesi halinde, işe başlama tarihi önce olan mevcut sigorta sicil numarasında bırakılır, diğer sigortalı ise yeni bir sicil numarasında tescil edilir.

Örneğin: 1986 yılında ilk defa sigortalı olan Sacide Hanıma verilen SSK numarası Sigortalı Hizmet Gün Dökümünde bir başka sigortalının numarası üzerinde çıkması halinde ,Sacide Hanım SGK İl yada SGM müracaat ederek gerekli belgeleri de sağlayarak yeni SSK numarası verilerek kendisine ait gün toplamları yeni sicil numarası üzerinde toplanır. İşe Giriş Tarihinin Düzeltilmesi İşlemleri: İşverenlerin ilk ve tekrar işe giriş bildirgelerinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunu ileri sürmeleri halinde sigortalının işe alındığı tarihin hatalı olduğunun işverenlerce kesin delillerle ispatlanması ve ünitece de işverenler tarafından ibraz edilen belgelere göre işe giriş tarihinin hatalı yazıldığının anlaşılması halinde, itirazlar kabul edilip işe giriş tarihi ile ilgili gerekli düzeltmeler yapılır. Ünitece yapılacak değerlendirmede işe giriş bildirgesinde düzeltilmesi istenen tarihe ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde sigortalı adına yapılan bildirim bulunup bulunmadığı, sigortalının çalışmaya başladığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde çalışmaya başladığını SGK sigortalı bildirim belgesini verip vermediği hususu değerlendirilerek işlem yapılacak işverenin sunduğu belgeler ile SGK kayıtlarının birbirini doğrulması halinde gerekli düzeltmeler yapılacak, işveren bildirimlerinde tereddüt ve şüphe duyulması halinde konunun SGK denetim ve kontrolle gerekli memurları tarafından araştırılarak sonucuna göre işlem yapılması sağlanacaktır.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , , , ,
Bu yazı en son 30 Kasım 2014 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)

Birden Fazla Sigorta Numarası (5 Yorum)

  1. Ben dilekcemi yazdım üzerinden üç ay gibi bir süre geçmesine rağmen halen bir cevap gelmedi sizden ricam irtibata gecebilecegim bir telefon numarası istiyorum. Şimdiden teşekkürler.

  2. 2004 -2005 yılllarında yatırılmış olan pirim ödemelerim e devlet A4 Hizmet dökümünde çıkmamaktadır.