Emeklilik Başvurusu İpuçları

Milyonlarca emeklinin bulunduğu Türkiye’de, yine milyonlarla ifade edilecek sayılarda emekliliğini bekleyen çalışan var. Sözgelimi prim günü dolmuş sadece yaşını bekleyen kişi sayısı bile 5 milyon düzeyinde. Bu anlamda bürokratik olarak zaman kaybetmemek için, yöntemine uygun başvuru büyük önem taşıyor.

emeklilik başvuru öncesi

Emekliliğe Başvuru İpuçları

  • Birden fazla SSK Sicil numarası olanların emeklilik başvurusundan önce iptal-ipka (sicil birleştirme) için yazılı başvuruda bulunması gerekir.
  • Birden fazla ilde çalışması olan, birden fazla statüde sigortalı olanların (4/a, 4/b, 4/c, Banka Sandıkları) emeklilik talebinden en az 6 ay önce hizmet birleştirme dilekçesi ile son tabi olduğu sigortalılığın bağlı olduğu SGK birimine yazılı başvuru yapması isabetli olur.

 • Askerliğini yedek subay olarak yapanlar bu sürelerini 4-1(a) yada 4-1(b) statüsünden emekli olacakları zaman en az altı ay önceden dosyalarına hizmet birleştirmesi olarak getirmeleri emeklilik işlemlerini hızlandıracaktır.
 • Askerliğini yedeksubay olarak 01.10.2008 tarihinden  önce yapanlar yedeksubaylıkda geçen fiili hizmet süreleri sayesinde 4-1(c)  kapsamında emekli olurken yaş koşulunu yıpranma süreleri dikkate alınarak erken emekli olacaklardır.Bu hak sadece 4-1(c) satatüsünden emekli olacak yedeksubaylara tanınmıştır.
 • Basın çalışanları ve Gemiciler de 30.09.2008 tarihine kadar fiili hizmete ait yıpranma payları hem sigortalılık süresine hem de yaş haddine sayılacaktır.Diğer sigortalılara gore erken emekli olacaklardır.Bu sürelerinizi de emekli olurken takip etmeniz gerekecektir.
 • 4/b sigortalılığına dayalı prim borcu bulunanlara aylık bağlanmadığı gibi borcun ödenmesi halinde de aylık başlama tarihi borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşıdır. Ayın son gününün hafta tatiline rastlaması halinde ilk iş günü başvuru yapılmış olsa dahi maaş başvuruyu takip eden aybaşı değil, başvurunun yapıldığı aybaşından itibaren başlatılır
 • 4/b sigortalılığı sona erdiği halde kapanış işlemini yapmayanların emeklilik başvurusundan önce kapanış yapması ve 4/b prim borcunun bulunup bulunmadığını kontrol etmesi gerekir. Daha önceki Bağ-Kur basamak intibakının işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi, işlenmemişse işlettirilmesi, intibak nedeniyle çıkan borcun ödenmesi emekli maaşının bağlanması için şarttır
 • Gerek 4/1-(a) gerekse 4/1-(b) kapsamında aylık bağlama işlemi yapılırken sigortalının 4/1-(b) kapsamındaki hizmetlerinden dolayı tahsis talep veya ölüm tarihinde 15 TL ve altında borcu bulunanların aylık bağlama işlemleri tahsis talep veya ölüm tarihini takip eden aybaşı itibariyle yapılacak ve borcu birikmiş aylıklarından kesilecektir
 • SGK’nın sigortalıya emekli maaşı bağlaması için Kanunda öngörülen sigortalılık süresi, prim ödeme gün ve yaş şartının tamamlanması gerekir
 • Emekli maaşı talebe bağlı haklardan sayıldığı için sigortalının mutlaka “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” isimli matbu dilekçe ile SGK’ya başvuru yapması gerekir. Bu matbu dilekçe dışındaki belgelerle başvuru yapılması halinde yapılan emeklilik talebi kabul edilmez. İlgili SGK Merkezi veya İl Müdürlüğü tarafından “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” sigortalıdan istenir. “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi” ile başvuru yapıldığı ayı takip eden aybaşından itibaren sigortalıya maaş bağlanır.
 • Öncelikle “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi”nin tam ve eksiksiz doldurulması gerekir. Başvurunun yapıldığı ay işten çıkanlar için işverenleri tarafından e-sigorta yoluyla işten çıkış bildirgesi verilmesi gereklidir.
 • Kurumca sigortalı ve hak sahiplerine sunulan hizmetlerde standart birliğinin sağlanması için çalışmalar yapılmış ve Kurum web sayfasında (www.sgk.gov.tr) “Hizmet Standartlarımız”, “Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Envanteri”, “Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Hizmet Envanteri Tablosu” bölümünde (1-21 arası satırlar) tahsis işlemlerinde sigortalı ve hak sahiplerinden her bir işlem için istenilecek belgeler belirtilmiştir. Sigortalı ve hak sahiplerinden bu belgeler dışında ayrıca bir belge istenmeyecektir. Tüm sigortalılar sgk.gov.tr. sitesinden illerine ait Hizmet standartlarından işlemlerini takip edebilirler.Buradan emeklilik ve gelir bağlanmasında hangi evrakların gerekli olduğunu öğrenebilirler.
 • Aylık prim ve hizmet belgesinin henüz Kuruma gönderilmediği dönemde malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması için işinden ayrılarak tahsis talebinde bulunan sigortalıların işten ayrılış tarihinin tespiti ile işten ayrıldığı ay ve bir önceki ayın gün ve kazanç bilgileri için sigortalı işten ayrılış bildirgesinin verilmesi beklenecek ve işveren tarafından bu belge Kuruma e-sigorta yoluyla gönderildikten sonra aylık bağlama işlemi sonuçlandırılacaktır. Sigortalı ile hak sahiplerinden kesinlikle hesap fişi istenmeyecektir
 • 4/a (SSK) sigortalılarının emeklilik talebi için işten ayrılmaları temel kural olmakla birlikte başvuruyu takip eden günde SGDP tabi olarak çalışmaya devam etmelerine engel yoktur.
 • Emekliliğe hak kazanmak için yaş, prim günü, sigortalılık süresi gib, koşulların tümünün gerçekleştirildiği tarihin hafta sonuna veya resmi tatil gününe denk gelmesi durumunda emeklilik başvurusunun ne şekilde yapılacağı sorunu ortaya çıkmaktaydı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu hususu yeni Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde açıklığa kavuşturdu. Malullük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazandığı tarihin ayın son günü resmi tatil gününe veya hafta sonu tatiline rastlaması nedeniyle taleplerini kuruma veremeyen sigortalıların, bu resmi tatil gününü takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar kuruma verilen, taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilen talepleri, önceki ayın son günü verilmiş gibi kabul edilmektedir.
 • Emekli aylığı bağlanması için, sigortalı veya hak sahibince adi posta veya kargo ile veya SGK’ye doğrudan yapılan yazılı başvurularda, tahsis talep tarihi olarak dilekçenin kurum kayıtlarına intikal ettiği tarih esas alınmaktadır. Taahhütlü, iadeli taahhütlü veya acele posta servisi olarak gönderilen tahsis taleplerinde ise dilekçenin postaya verildiği tarih, SGK’ye intikal tarihi olarak kabul edilmektedir.
 • Tahsis talep tarihinde kanunda yaşlılık aylığı için belirlenen yaş ve sigortalılık süresi şartlarından birini yerine getirememiş olan, ancak yerine getirilemeyen şartı tahsis talep tarihinden itibaren bir ay içinde yerine getiren sigortalının tahsis talebi, bu şartın yerine getirildiği tarih itibarıyla geçerli sayılır
 • Memur, yani 4/c bendi kapsamındaki aktif sigortalıların emeklilik ve malullük hallerinde, haklarında yetkili makamlarca alınacak emekliye sevk onayından sonra, görevleriyle ilişiklerinin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanmaktadır.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , ,
Bu yazı en son 22 Kasım 2014 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)

Emeklilik Başvurusu İpuçları (2 Yorum)

 1. 19.02.1955 doğumluyum.Bağkur sigorta girişim 05.06.2008 25.12.2014 bağkur terk. 6 yıl 6 ay 21 gün bağkurum var..en erken ne zaman emekli olabilirim.bağkurdan önce 2 çocuğum var 4 yıl toplu para yatırsam olurmu?.Toplu para yatırsam emekli olabilirmiyim
  Yardımınız için teşekkürler

 2. 01.01.2015 tarihinde emeklilik doğum tarihine göre doluyor ama emeklik dilekçesini ne zaman versem daha avantajlı olurum bu konu ile bilgilendirirseniz çok memnun olurum saygılar Süleyman Ak