30 günden az çalışan sigortalı


Ayda 30 Günden Az Çalışanlar

Ayda 30 Günden Az Çalışanlar

Ayda 30 günden az çalışanlar Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden..
Genel30 Kasım 2014