5400 günle emeklilik


5400 Günle Emeklilik Şartları

5400 Günle Emeklilik Şartları

lk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrasında işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4/A bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartının prim gün sayısı şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik..
Emeklilik8 Ocak 2016