istirahat raporu


Geçici İş göremezlik Ödeneği

Geçici İş göremezlik Ödeneği

Geçici İş göremezlik Ödeneği Nedir Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına tutulması veyahut hastalık ve analık hallerinde, Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık..
Genel15 Şubat 2014