Analık Sigortası Nedir

Analık Sigortası Nedir

Analık Sigortası

Sigortalı kadının, gebeliğinin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık hali ile ilgili rahatsızlık ve özürlülük halleridir. Analık Sigortası emzirme ödeneği açısından analık hali kadının kendisi aktif çalışan sigortalı veya gelir aylık alan sigortalı olabileceği gibi, sigortalı olmayıp, eşi üzerinden sağlık hak sahipliği de olabilir. Bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında değerlendirilen kadın eş, analık halinden sağlanan yardımlardan olan emzirme ödeneğine hak kazanmaktadır.

Kadının kendisi sigortalı ise, analık hali kapsamında hem geçici iş göremezlik ödeneğine hem de emzirme yardımına müstahak olacaktır. Geçici iş göremezlik ödeneği açısından analık hali ise sadece sigortalı kadının kendisi için söz konusudur.

SORU : Analık sigortası dahilinde geçici ıs göremezlik ödeneğinden yararlanma şartları nelerdir?

CEVAP :
a) Doğumdan önceki bir yil içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,

b) Bu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması,

c) Doğum olayının gerçekleşmiş olması,

d) Kanunun 4/b (Bag-Kur) kapsaminda bulunan sigortalıların analikları halinde genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçlarının ödenmiş olması, gerekmektedir.

Analık Halinde Hangi Haklardan Faydalanabilir?

Analık sigortası kapsamından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için;

  • İstirahatın başladığı tarihte sigortalı olması ve sigortalılık niteliğinin sona ermemesi,
  • Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması,
  • Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,
  • Doğum olayının (canlı ya da ölü) gerçekleşmiş olması,
    gerekmektedir.

Geçici iş göremezlik ödeneği hekimin vereceği istirahate bağlı olarak doğumdan önceki ve sonraki 8 haftalık sürede, çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için ödenecektir. Sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, çalışılan süreler doğum sonrası istirahat süresine ilave edilir. Bu sürelerin eklenebilmesi için yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularınca sigortalı kadının doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışmasının uygun olduğuna dair sağlık raporu düzenlenmesi gerekmektedir.

Doğum öncesi ve sonrası olmak üzere toplam 16 haftalık (112 günlük) süre İş Kanununa paralel olarak 5510 sayılı Kanunda tanımlanmıştır. İş Kanununda “Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır” hükmü yer almaktadır. Ayrıca kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır.
Analık sigortasından sağlanan bir diğer yardım emzirme ödeneğidir. Sigortalı kadına veya Medeni Kanuna göre evli olmak şartıyla sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe verilen ödeneğin 2013 yılı için belirlenen tutarı 95,00 Türk Lirasıdır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , , ,
Bu yazı en son 07 Aralık 2014 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)

Analık Sigortası Nedir (2 Yorum)

  1. Hamile Kadının sigortasi son 3 aydır olmaması halinde kocaninda sigortasi olmazsa kadin dogum olana kadar muayenelerden kontrollerden yararlanabilirmi.