Ayda 30 Günden Az Çalışanlar

Ayda 30 günden az çalışanlar

Kanunla ilk defa getirilen uygulama ile; hizmet akdiyle çalışmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunun 12 ve 13 üncü maddelerine istinaden kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içinde 30 günden az çalışanlar sigortalıların, ay içerisinde kısmi çalıştıkları toplam sürelerin, 7,5 saate bölünmesiyle çıkan sürenin sigortalıya hizmet olarak mal edilmesi imkanı getirilmiştir.

Bu kapsamda çalışanlar da genel sağlık sigortasına kapsamına alınacak ve ay içerisinde eksik kalan çalışma günlerinin genel sağlık sigortası primi açısından tamamlamaları zorunlulukları olacaktır. Daha açık ifadelerle, bu durumda olanlar ay içinde genel sağlık sigortasından tam olarak yararlanacaklardır.

30 günden az çalışan sigortalı

1-Yasal Düzenleme:

Ay içerisinde 30’günden az çalışan sigortalıların SGK’ya bildirimi ile ilgili düzenlemeler; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesi ve Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde ve ve İşveren Uygulama Tebliğinde düzenlenmiştir.

2-Sosyal Güvenlik Reformu İle Gelen Değişiklikler:

5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi dördüncü fıkrasında; ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlanması zorunlu tutulmuştur. Bu nedenle ay içerisinde 30’günden az çalışan sigortalıların normal primleri çalıştıkları gün sayısı üzerinden ödenecekken, bunların genel sağlık sigortası primleri 30 gün üzerinden ödenecektir.

3-Genel Açıklamalar:

Daha önceleri ay içerisinde 30 günden az çalışmış olan sigortalılarla ilgili olarak prim belgesi haricinde Kuruma herhangi bir belge verilmesi gerekmiyordu. Ancak 506 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine 25.08.1999 tarih – 4447 sayılı Kanunla eklenen fıkra ile işverenlere, ay içinde bazı işgünlerinde çalıştırılmadığını ve ücret ödenmediğini beyan ettikleri sigortalıların otuz günden az çalıştıklarını açıklayan, belgeleyen bilgi ve belgelerin prim belgelerine eklenmesi şarttı getirildi ve uygulama ilk defa bu şekilde başlamış oldu.

Sosyal Güvenlik Reformu ile başlayan bu yeni dönemde de ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret de ödenmeyen sigortalıların eksik çalışma nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesine kaydedilmesi gerekmektedir. Sigortalının eksik çalışma nedenleri Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 nolu ekinde yer alan aylık prim ve hizmet belgesinin arka sayfasında açıklanmış olup,

01-İstirahat

02-(Yürürlükten Kaldırıldı)

03-Disiplin cezası

04-Gözaltına alınma

05-Tutukluluk

06-Kısmi istihdam

07-Puantaj kayıtları

08-Grev

09-Lokavt

10-Genel hayatı etkileyen olaylar

11-Doğal afet

12-Birden fazla

13-Diğer

15-Devamsızlık

16-Fesih tarihinde çalışmamış

17-Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma

18-Kısa çalışma ödeneği

19-Ücretsiz doğum izni

20-Ücretsiz yol izni

21-Diğer ücretsiz izni

eksik gün nedenleri olarak sayılmıştır.

Ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için de ücret ödenmediği beyan edilen sigortalılara ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı eksik gün nedeni hanesine, yukarıda belirtilen nedenlerden sigortalının durumunu açıklayan kod numarasının kaydedilmesi/yazılması gerekmektedir.

Ayrıca, sigortalıların ay içinde çalışmadıkları ve bu sebeple ücret almaya hak kazanmadıkları sürelerin eksik gün sayısı olarak sisteme girilmesi gerekir. (Örnek; 2009/Mart ayında 5 gün istirahatlı olan ve bu süre için ücret ödenmeyen sigortalı yönünden eksik gün sayısı 5 olarak sisteme girilir.)

SORU :  AY İÇERİSİNDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARIN AY İÇİNDE KALAN GÜNLERİNİ İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYLA TAMAMLAMALARI MÜMKÜN MÜDÜR ?

CEVAP : Ay içinde 30 gün az çalışanların kalan günlerini isteğe bağlı sigortaya prim ödemek suretiyle tamamlamaları mümkündür.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , ,
Bu yazı en son 27 Kasım 2014 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)

Ayda 30 Günden Az Çalışanlar (3 Yorum)

  1. eksik gün deniliyor benim puandaş kayıtı bir a dan 7 den kayıt göstermişler eksimi nasıl tamamlarım

  2. manavagd çakıroğlu ğüvenlık şırkedınde ffeım famıy odelde calışdım 6 .01 2016 başladım 8.01 2016 ğösdermışler 26 01 2016 çıkdım 25 1 2016 cıkış ğosdermışler ve maaşımı yadırmadılar
    12 saad calışdım sabah 8 akşam 8 benım kurs ucred borcum var 350 lıra ona saydık dıyolar ne yapmam lazım sayğilarımla

  3. ben günde 4saat çalışıyorum gece gazate dağıtıyorum motorla izin yok senelik izin yok sigorta yok 3senedır çalışmaktayım ssk ya şikayette bulunucam ama 4 sattlik çalışmaya ssk memur gönderirmi ceza alması için patronun