Engellilerin Emeklilik Şartları

Özürlülük ‘’Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişi” olarak tanımlanmıştır.

Bu yazımızda engellilerin emeklilik hakkı ile ilgili konulara değineceğiz. Özürlülerin Emeklilik Şartları nelerdir inceleyelim.

engellilerin emeklilik şartlarıEmekli olmak için normalde 3 şart vardır. Bunlar;

 • Prim ödeme süresi
 • Sigortalılık süresi
 • Yaştır

* Ancak, kişi özürlü ise emekli olmak için aranan üç şarttan yaş şartı aranmadığı gibi prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süreleri de daha da basitleştirilmiştir.

SORU : 03.12.1999 günü Tekel’de yüzde 56 özürlü raporuyla özürlü kadrosunda işe başladım. 2012 Nisan ayında da Adalet Bakanlığı’na 4/C’li olarak geçiş yaptırdılar. Yüzde 56 raporuyla özürlü olarak ne zaman emekli olurum? Hakan Baytar

CEVAP : Hakan bey, yüzde 58 oranlı rapordan bahsediyorsunuz ama Maliye’den alınmış vergi indirim belgeniz var mı yazmamışsınız. Siz SSK’lısınız ve SSK’lı olan özürlülerin erken emekli olabilmesi için ellerinde vergi indirim belgesi olması gerekir. Şayet elinizden vergi indirim belgesi varsa 03.12.1999 işe girişinizle, 18 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içinde en az 4080 gün ile SSK’dan emekli olursunuz. Bu durumda, 03.12.2017 günü SSK’dan emekli olacaksınız ama vergi indirim belgeniz yoksa hemen Defterdarlığa başvurup elde edin. SSK’lı olan diğer özürlülerin de emeklilik tablosu aşağıdaki tablolarda bulabilirsininiz.

A-Yeni Kanunla gelen özürlü emekliliği

5510 sayılı Kanun’un 28 inci maddesi 1 Ekim 2008 gününde yürürlüğe girdi bu Kanun’un getirdiği özürlü emekliliği hükümleri, 01.10.2008 gününden sonra ilk defa işe girecek olanlar için geçerlidir.

Yeni düzenlemeye göre;

1-Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce yüzde 60 ve daha fazla oranda hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayanlara, en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3960 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

2-Yetkili sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) Yüzde 50 ilâ yüzde 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4320 gün,

b) Yüzde 40 ilâ yüzde 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 18 yıldan beri sigortalı olmaları ve 4680 gün,

prim bildirilmiş olanlar herhangi bir yaşa bağlı olmadan özürlü sıfatıyla erken emekli olabilecekler ama yukarıda sayılan şartlar 01.01.2015 gününden sonra işe girenler için geçerli olup, Kanun’un ek ve geçici maddeleriyle kademe getirilmiştir. Getirilen kademeye göre düzenlenmiş tablo aşağıdaki gibidir.

İşe Başlama Tarihi

Çalışma Gücünde Kayıp Oranı

%60 ve daha çok olanlar %50 – %59 arası olanlar %40 – %49 arası olanlar
01.10.2008 – 31.12.2008 15 yıl, 3 bin 700 gün 16 yıl, 3 bin 700 gün 18 yıl, 4 bin 100 gün
01.01.2009 – 31.12.2009 15 yıl, 3 bin 800 gün 16 yıl, 3 bin 800 gün 18 yıl, 4 bin 200 gün
01.01.2010 – 31.12.2010 15 yıl, 3 bin 900 gün 16 yıl, 3 bin 900 gün 18 yıl, 4 bin 300 gün
01.01.2011 – 31.12.2011 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin gün 18 yıl, 4 bin 400 gün
01.01.2012 – 31.12.2012 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 100 gün 18 yıl, 4 bin 500 gün
01.01.2013 – 31.12.2013 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 200 gün 18 yıl, 4 bin 600 gün
01.01.2014 – 31.12.2014 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 300 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün
01.01.2015’den sonra 15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün

 

B- 01.10.2008 gününden önce işe girmiş eski SSK’lılarda geçiş süreci

Kanun’un geçici 10 uncu maddesine göre;

1-01.10.2008 gününden önce ilk defa sigortalı olanlardan, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 53 üncü maddesine göre malûl sayılmayı gerektirecek derecede (2/3 oranında) hastalık veya özürü bulunan ve bu nedenle malûllük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

2-01.10.2008 gününden önce sigortalı olup sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar hakkında, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sigorta başlangıç tarihlerine ve sakatlık oranlarına göre aşağıdaki tablodaki şartlarla emekli edilirler. Bunlardan 18 yaşından önce işe girmiş olanlar varsa işe giriş tarihleri değil, 18 yaşını ikmal ettikleri tarihler dikkate alınmalıdır.

Rapor oranı ve derecesi

Sigortalılık Başlangıcı I. Derece
(Yüzde 80 +)
II. Derece
(Yüzde 60-79)
III. Derece
(Yüzde 40-59)
05.08.1991 ve daha önce 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün 15 yıl- 3600 gün
06.08.1991-05.08.1994 arasında 15 yıl- 3600 gün 15 yıl, 8 ay-3680 gün 16 yıl, 3760 gün
06.08.1994-05.08.1997 arasında 15 yıl- 3600 gün 16 yıl, 4 ay-3760 gün 17 yıl, 3920 gün
06.08.1997-05.08.2000 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 3840 gün 18 yıl, 4080 gün
06.08.2000-05.08.2003 arasında 15 yıl- 3600 gün 17 yıl, 8 ay-3920 19 yıl, 4240 gün
05.08.2003-30.09.2008 arasında 15 yıl- 3600 gün 18 yıl-4000 gün 20 yıl-4400 gün

 

C- 01.10.2008 gününden önce işe başlamış eski Memurlarda geçiş süreci

Kanun’un geçici 4 üncü maddesi ile;

1-5434 sayılı Kanun gereğince kanuni tabiriyle sakat kadrosu ile başlayan memurlar ile sakat kadrosunda olmamasına rağmen memur olmadan önce yüzde 40 ve daha fazla oranlı raporu olanlar 15 yıllık yani 5400 günlük süreyle emekli olmaktadırlar ve olmaya da devam edeceklerdir.

2- Doğuştan özürlü olup da ellerinde rapor olmayanlar

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (01.10.2008 gününden) önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az yüzde 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az yüzde 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde memur (kamu görevlisi) olanlar; en az 5400 gün (15 tam yıl) uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde emekli olabileceklerdir.

3-Sonradan özürlü olanlar

Çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla istekleri halinde emekli olacaklardır.

D-Bağ-Kur’lu özürlüler de artık erken emekli olabiliyor

Bağ-Kur (4/B) sigortalılarından özürlü-engelli olduğu için SSK’lılar gibi erken emekli olamayanlara da artık 5510 sayılı Kanun ile ilk defa erken emeklilik hakkı getirildi. Uygulamaya göre, ilk defa sigortalı olduğu tarihten önce malûl (yüzde 60 ve fazlası) olduğu için malullük aylığı bağlanmayanlar,  çalışma gücü kaybı yüzde 40 ila yüzde 59 arasında olanlar 1 Ekim 2008 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları durumunda aşağıdaki şartlarda 4/b sigortalılığı kapsamına konulan özürlü emekliliğinden aşağıdaki tablodaki şartlarla yararlanabilecekler.

Bağ-Kur’lular Çalışma Gücünde Kayıp Oranı
%60 ve daha çok olanlar %50 – %59 arası olanlar %40-%49 arası olanlar
15 yıl, 3 bin 960 gün 16 yıl, 4 bin 320 gün 18 yıl, 4 bin 680 gün
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , , , ,
Bu yazı en son 13 Mart 2016 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)

Engellilerin Emeklilik Şartları (107 Yorum)

 1. 2009 Mart 3 girişliyim %59 engelli kadrosun da çalışıyorum emekli olabilmem için ne kadar sigorta yaşım ve prim im olması gerekiyor vergi indirim kağıdımı da aldım

 2. Slm ben 2016 yıllında A4 emekliyim 2017den beyin kanaması
  Geçirdım 100/90 Raporliyim hangi haklarım var.saygilar

 3. 15.12.1977 doğumluyum, 01.11.1997 yılı ssk girişliyim, toplam 4257 günüm var. 2003 yılından itibaren yüzde 40 süresiz (nörolojik) raporum var fakat bugüne kadar hiç vergi indiriminden faydalanmadım yanı vergi dairesine gidip müracaat etmedim.askerlikten de muafım.bu şartlarda benim emekliliğim nasıl ve ne zaman olur cevap yazarsanız çok memnun olurum iyi çalışmalar dilerim.

 4. Lutfen cvp layin.Mrb.engelli raporu almak icin basvuru yaptim haftaya belli olacak.ancak 100/60 alma imkanim var aciklamaya engelli raporu almak icin yazdim.eger 100/60 ve ustu alirsam ayni raporla malulen emeklilige basvuru yapabilirmiyim.1890 gun prim var.2003 te staj yaptigim yerden sigorta aldim ancak prim yok.2010 subat 14 te ise basladim 2015 mayis 20 de biraktim

 5. 2022 özürlü mağaşı bağlandı halen devam ediyor 100/40 raporu var 1981 d0ğ erkek tarım bağkurlu yapmak istiyom aylığı kesilirmi yok isteğe bağlımı olsa ben babasıyım bağkurlu olunca 2022ye haber vermem lazımı cezası varmı

 6. Merhaba ben apartman gorevlisi olarak çalışmaktayım.ozurlu emeklilik icin başvurdum,bizden vergi kesilmedigi icin basvuru kabul edilmiyor.bu konu da nw yapabiliriz.tesekkurler

 7. Merhaba 01 07 2001 bagkur girişim var 08 04 2008 tarihin den itibaren engelli olarak çalışıyorum %68 raporun var toplam 3100 gunun var 18 ay askerlik var askerlik de borclanirsam ne zaman emekli olabilirim

 8. Slm aleykum adim kadir 01.01.1995ten1997kadarsskli 07.01.2001den beri bagkurlugum vergi indirim icin hastaneye sevk yaprirdim saglik kuruludan %44 rapor aldim.Sorum nasil emekliolurum sgk mudurlugu tekrar arastirma univeste hastanesine yolacakmis.Nicin devlet hastansinden aldigim %44 luk raporun gecerligi yokmuda Univeste yoluyo nasil bir yol izliyeceyim saygílar acele cevap

 9. merhaba 15 03 1976 doğumluyum 10 06 1992 sigorta girişim var 3610 gn primim var emekli olabilirmiyim 550 gn askerliğim var alabilirmiyim emekli ola bilirmiyim

 10. merhaba arkadaslar 80 dogumluyum 26.12.1997 sigorta girisi(normal prim odemesi) .677 gun primim var .askerlik ve yurt disi borclanma imkanim var.ileri mitral yetersizlik ,bel fitigi,psikolojik rahatsizlik,egzama(gogos ve yuz bolgemde). nuks perianal fistul (gaz ve hafif diski kacirma. akdeniz atesi .bu hastaliklar ile malulen emekli olma sansim var mi ? ise girebilmek icin rapor basvurusunda bulunacagim ,alacagim rapor ile emeklilik basvurusunda da bulunabilirmiyim ? tesekkurler

 11. 05.10.2000 tarihli sigorta girişli yım ℅63 raporum 2702 günüm 120 gün askerlik var.
  Kanunen eksik gunlerimi toplu yatırma olanağım varmı ve ne zaman emekli olurum bilgi verirseniz sevinirim.

 12. Merhaba ben isvec de ikamet etmekdeyim bem sorum kocamla ilgili lutfen beni bilgilendirin,
  benim kocam 54 yasinda burda 20 senedir hasta ve burda tum olarak yani yuzde yuz calisamaz durumda turkiyede hic sigortali olarak calismamis calismis ama sigorta yapmamislar bu durumda kocam nasil engelli emeklisi olabilir tsk

 13. Merhaba
  işe giriş 18.09.2003 toplam 4100 günüm var %48 raporum var ne zaman emekli olabilirim?

 14. Slm Ben İşitme engeliyim % 42 raporluyum 2007 10uncuda girdim işe 3188 primim var ne zaman emekli olabilirim yardimci olabilir misiniz??

  • 01.101998 ssk gırısım var unupolar depresyon ve seker hastasıyım yuzde52 bir yıl sureli raporum var vergi indirimide var raporumda sureyen kronık yazıyo neden sureklı verılmıyor 3cuye aynı sureli rapor aldım simdi emekli olsam 0101 1976 doğumluyum 4700 gunum var kac günden emekli olurum

 15. 27.03.2009 işe giriş 18.05.1990 doğumluyum %50 işitme engelliyim raporum var 2352 günüm var ne zaman emekli olurum?

 16. mrb.ben 10.09.2001 sigorta girişim vardır pirim gün sayım 3885 %42 engel raporum var ne zaman emeklı olurum

 17. Genetik bir kas kastalığı olan Müsküler Distrofi hastasıyım ve işe normal kadrodan girdikten yaklaşık 15 yıl sonra rapor aldım. Emeklilik için doğuştan engelli olarak değerlendirilir miyim. Bunun kararını kim verecek.

 18. İlk işe girişim 04.04.1997 ve %47 oran ile 2015 yılında engelli raporum var ve vergi indirimi belgelerimi işyerine teslim ettim bu şartlarda emekli olabileceğim söyleniyor . Fakat; Çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

  a) % 50 ilâ % 59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

  b) % 40 ilâ % 49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

  gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla istekleri halinde emekli olacaklardır. Bu maddeler benim için geçerlimi, bende sonradan engelli durumundan mı değerlendirileceğim, 170 sorgulama hattını aradığım da şartlarımın dolduığunu söylüyorlar ,şimdiden bilgileriniz için teşekkür eder saygılar sunarım…!

 19. iyi günler benim bir sorum olcak ben 2012 den itibaren bir kamu kurumunda engelli kontenjanında çalışmaktayım yüzde 60 engelli raporum var ancak vergi indiriminden faydalammıyorum bu durum erken emeklilik için bir sorun oluşturuyor mu yani vergi indiriminin olması şart mı erken emeklililk için ?

 20. arkadaslar ben yuzde 46 engellıyım özel sektorde faprıkada calısıyorum erken emeklı olmam ıcın ne yapmam gerekır yardımcı olurmusunuz

  • erkan ben yüade 46 raporluyum sol kulakta yüzde 85 duyamiyorum bide bende astım var nasıl emekli olurum

 21. 25.06.2005 yilinda sigortam basladi 2007 tarihinde ozurlu olarak %70 calismaya devam ettim su an%90 agir ozurlu raporum ve vergi indiriminden muhafim 1650 gunum var nezaman emekli olabilirim kalp kapak ve asti burasitim var

 22. mrb kolay gelsin 01.01.2007 tarihinden şuana kadar kamuda taşron işçi olarak çalışmaktayım hiç eksigim yok 3300 prim var ne %56 raporum var ne zaman emekliligi hak ediyorum acaba şimdiden teşekur ederim

 23. ank.numune hastanesinden heyet raporu ileyüzde 45 sürekli görme engeli rağporum var ama vergi indirimi için başvurduğumda raporumu maliye yüzde 25 lere indiriyor askerlik falan yapamadımbu engelimden dolayı açaba ne yapmam gerekiyor burda bi yanlışlık mı var yardımcı olabilirmisiniz

  • ise giriş tarihim 1994 6900 günüm var.Heyet raporum % 45 vergi indirimim yok.Malulen emekli nasıl olabilirim.

 24. 01.11.1997 işe giriş tarihi %79 engelli raporum var 2010 yılında iş kazası geçirdim vergi indirimim de var 3073 günüm var ne zaman emekli olurum

 25. benim 2007 den başlangıcım var 1780 gün sigortam var 100 de 81 raporum var nezaman emekli olurum sakatlım doğuştan

 26. Eger emekli olursam alcağım aylık ne kadar olur bigiledirirseniz sevinirim teşekkürler

 27. Yuzde 52 raporum var ssk ya girisim 1987 ve pirimlerimde 3750 gundur acaba emekli olabilrimiyim

 28. sgk giriş 7,9,1998 vergi indirimi yüzde 58 -1978 doğumluyum 5550 gün pirim nezaman emekli olurum.540 gün 2000 öncesi gerisi 2000 sonrası toplam kazanç 273000 tl pirimler tavandan yattı ortalama nekadar maaş bağlanır

  • şu an çalışmıyorum işsizlik ödeneği almaktayım vergi indirimini çalışırken almıştım 2015 de

 29. 01.04.2006 sgk başlangıcı %63 raporum ve 2700 gün primim var buna göre ne zaman emekli olabilirim..

 30. Yeni torba yasasinda 17,8 ayi 15 seneye dusecekmi benim girisim 2001 gun 3648 bu sartlarda 3 sene da beklicekmisim raporumda 60

 31. Merhaba. 30.08.1997 tarihinde silahlı kuvvetler de astsubay olarak göreve başladım. 2012 yılında geçirmiş olduğum hastalık neticesinde %48 engelli raporuyla vergi indirimi aldım.
  14.11.2015 tarihinde TSK dan istifa ettim. Engelli raporum neticesinde emekli sandığına emeklilik için başvurdum. Gelen cevap şok etti. Yazının içeriği engelli emekli olabilmem için, TSK da aktif görev yaparken emeklilik dilekçesi vermem gerekirmiş. ( emeklilik icin en ust makamdan onay almak gerekirmis.)Şimdi ne yapmam gerekir. Yardımlarınızı bekliyorum.

 32. 14-05-1997ssk
  3440 pirim
  2240 yeraltı (FİİLİ)
  1981 doğumluyum
  %50 kalp yetmezliği clas3
  vergi indiriminden emekli olabilirmiyim
  SAYGILAR

 33. 2002 YILINDA İŞE GİRİC TARİHİM VAR 2014 8 AYIN 28 ZİNDE KAZA GECİRDİM 17 AYDIR HASTANEDEN RAPOR ALIYOM 3802 GÜN PİRİM YATMIŞLIGI VAR EMEKLİ OLABİLİRMİYİM SAYGİLAE

  • Hayır ilk önce %40 ve üzeri engelli raporunu alıp sonrasında vergi indirime hak kazanmak gerekir

 34. Slm..1981 dogumluyum 1996 sigorta başlangıç. Prim:5793..raporum %43 vergiden muafim askerlik yapmadim..ne zaman emekli olurum …2016 diyorlar dogrumudur…….tahminen ne kadar emekli maasss olabilirr????.saygilarrr

 35. Selam 1981 dogumluyum 1996 sigorta baslangic rapor %43 vergiden muafim ne zaman emekli olurum…..2016 diyorlar dogrumudur????

  • Sen emekli olmaya hak kazanmissin sigorta gitisin 1996 + 18= 2014 4080 is gunu gerkiyor gün zaten sende var ilk isin sgk ya gidip emekli ol

 36. sigorta giriş 7,3,2000 askerlik borçlanması ile 21,8,1998 oldu giriş, vergi indirimi yüzde 58 rapor alma tarihi 21,2,2015 vergi indirimi onaylanma 25,5,2015 doğum 7,10,1978 pirim 5550 nezaman emekli olurum,

 37. Malatya engeli yeni torba yas erken emekli varm girişim 01.11.2004. raporu yüzde 74 zihinsel ve epilepsi ve soldan vecm ve ağı evet hatta yım gün 3153 var bumgör sgk emekli yapmıyor beni 12 süre var vergi indirim 2 derece 18 yıl 4000 bin gün isdiyor engeli yeni torba yas erken emekli var bu göre düzenleme varmı vergi indirim derece düzenleme varmı malatya day yaşıyorum e posta adesim Sedatdere44@hotmail.com cevap bekliyorum sağlam az ederdim