(ş)4a APHB Kodları Nedir

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) hizmet dökümü alanlar bir süredir bazı hizmet primlerini içeren ayların yanına ‘Ş‘ harfi konulduğunu görüyor. ‘Şüpheli‘ anlamına gelen ‘Ş‘ harfinin bulunduğu dönemler SGK müfettişleri tarafından inceleme altına alınmış durumda. Hizmet dökümlerinde yer alan, (ş)4a sgk ne demek,  (ş)4a sigorta kolu nedir, (ş)4a ne demek, (ş)4a aphb nedir, (k)4a, (k)4a aphb, (t)APHB vbterimlerin ne demek olduğunu konumuzda ele alacağız.

SGK, sahte sigortalı çalıştırdığı tespit edilen iş yerleri ile işverenler hakkında ‘işyeri tescil programı’na sahte, kontrollü ve şüpheli kodları koyarak işlem yapıyor. Uygulama ile haksız yere emekli aylığı veya sağlık yardımı ödenmesinin önüne geçilmesi hedef alınıyor.

SGK, 4A (SSK) kapsamında sigortalılıklarını gerektirecek çalışmaları bulunmadığı halde sahte işyeri tescili yapılarak sigortalı bildirimi yapıldığı tespit edilen işyerleri ile işverenlerini “sahte işyeri”, “kontrollü işyeri” ve “şüpheli işyeri” olarak kodluyor. Sigortalı olarak çalıştığınız işyeri de bazı dönemler için “kontrollü işyeri”, bazı dönemler için “şüpheli işyeri” olarak kodlanmış.

SGK KODLARININ ANLAMLARI

SGK Tescil ve Hizmet Dökümünde yer alan “sahte işyeri”, “kontrollü işyeri” ve “şüpheli işyeri”nden bildirilen hizmetler farklı renk (turuncu renk) ile yer alır.

Kontrollü işyeri (K) kodu geçici bir statü olup, (K) kodu konulan işyerleri hakkında denetim raporu sonucuna göre işlem yapılmaktadır. Denetim süresince sigortalıların hizmetleri, hizmet bildirme ve birleştirme işlemlerinde dikkate alınmamaktadır. Yapılacak denetim sonucunda “kontrollü işyeri” kodunun kaldırılmasına karar verilmesi halinde bu hizmetler, hizmet bildirimi ve birleştirmeye dahil edilmektedir. Denetim raporu sonucunda işyerinin “sahte işyeri” olduğunun tespiti halinde ise sahte işyerinden bildirimi yapılması nedeniyle hizmetleri ve tescilinin iptal edilmesi gerektiği tespit edilen sigortalıların hizmetleri ve tescili iptal edilmektedir.

Şüpheli işyeri (Ş) kodu konulan işyerleri hakkında ise yine denetim başlatılmakta, ancak denetim sonuçlanıncaya ya da bu işyerlerinin “sahte işyeri” olduğuna ilişkin kod konuluncaya kadar bu işyerlerinden bildirilen sigortalıların hizmetleri silinmemekte, hizmet bildirimi ve hizmet birleştirmesi işlemleri yapılmaya devam edilmektedir.

Sahte işyeri’ kodu” (T) “Sahte işyeri”  kodu konulan işyeri dosyaları hakkında SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca düzenlenen denetim raporları bulunduğundan sigortalı tescil ve hizmet servislerince işverence verilen aylık prim ve hizmet belgeleri “1”, dört aylık sigorta primleri bordroları ise “T” kodu girilerek hizmet iptal edilir. Daha sonra sigortalıya ait işe giriş bildirgesi silinerek, bu işyerinden sigortalı adına hizmet bildirimi ve birleştirme işlemleri yapılmaz. Sahte işyerinden bildirim yapılmış ise bu işyerinden bildirilen sigortalıların hizmeti ve tescili geciktirilmeksizin iptal edilir.

SAHTE, KONTROLLÜ VE ŞÜPHELİ İŞYERLERİ

  1. ✓ 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkarasının (a)bendinde bir veya birden fazla işveren tarafından hizmet akdine tabi çalışanlar sigortalı sayılmıştır.
  2. ✓ 4/a sigortalılığın temel unsuru çalışan ve çalıştıran arasında hizmet akdi unsurunun oluşup oluşmadığının tespitidir.✓ Bu tespitte Borçlar Kanunundaki hizmet akdi ve İş Kanunundaki iş şözleşmesi belirleyici unsurdur (5510/3)
  3. ✓ Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan araştırmasa sigortalı çalıştırmadığı anlaşılan işyerleri sahte işyeridir
  4. ✓ APHB verip prim ödemeyen, borç tebligatı geri dönen v.b. kontrollü işyeridir. Bu işyerleri denetim yoluyla incelenir.
  5. ➢ Sahte ve kontrollü işyerinin e-bildirge sözleşmesi askıya alınır. İşe giriş ve APHB düzenleyemezler
  6. ✓ Daha önce sahte işyeri olduğu tespit edilenden yeni işyeri açanlar şüpheli işyeridir. Denetim yoluyla incelenmeden şüpheli kodu kaldırılmaz. APHB düzenleyebilirler. Şüpheli işyerinden yapılan hizmetler geçerlidir

GERÇEKTE ÇALIŞMAYAN KİŞİLERİ BİLDİRMEYİN

Şüpheli İşyeri kodu konulan işyerleri hakkında SGK’nın, kodun konulmasından sonra 10 gün içerisinde denetim başlatıyor. Şüpheli işyeri veya kontrollü işyeri kodları, 1 ay içerisinde dikkat çekecek şekilde sürekli ek ve iptal bildirge veren, borcunu ödemeyen ya da daha önce sahte işyerlerinden bildirilmiş sigortalıları yeniden bildiren işyerine konuluyor. Bu nedenle işyerlerinin sahte sigortalı bildirmemesi ya da işyerinde gerçekten çalışmayanları bildirmemesi önem taşıyor. Yakın zaman bu konuda SGK denetimi arttıracağı gözüküyor.

EMEKLİLİKLER İPTAL EDİLEBİLİR

Müfettiş raporuna göre sahte olduğu anlaşılırsa hizmet süreleri ve gerekirse emeklilik iptal edilebilir. SGK müfettişleri şirketlere ait çalışma dönemlerinin ‘sahte’ olduğu sonucuna varırsa çalışanlar ve emekliliklerin toplam pirim gününden bu süreler düşülecek. Bu durumda prim süresi, emeklilik için gerekli asgari sürenin altına düşerse emeklilerin aylığı kesilecek. Yeniden aylık bağlanabilmesi için eksik prim gününü tamamlaması istenecek.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , , , , , ,
Bu yazı en son 09 Nisan 2018 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)