Sosyal Güvenlik Destek Primi

sosyal güvenlik destek primi

Sosyal Güvenlik Destek Primi; Kısa adı SGDP olarak adlandırdığımız terim Genel olarak, yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmış olan kişiler için kısa vadeli sigorta kolları dışında karşılığı olmayan belli bir miktarda prim ödenerek/ödeyerek aylıklarının kesilmeksizin sigortalı olarak çalışmalarını sürdürebilmelerine imkan veren bir uygulamadır.

SGDP Prim Oranı Nedir, SGDP Primini Kim Ödüyor?

İşverenler sigortalılara ödedikleri ücretten sigortalıya ilişkin SGDP hissesini kesip Kuruma bildirim yaparlar. (4/a) sigortalılarının yaşlılık aylıklarından SGDP kesilmez. 

2008 yılı Ekim ayı başından sonra emekli olup (4/a) kapsamında çalışması olanlardan kısa vadeli sigorta prim oranına % 30 ilave edilerek SGDP alınır. 1/10/2008-31/8/2013 tarihleri arasında SGDP oranı % 31,5 ile 36,5 arasında değişmekte olup 2013 yılının Eylül ayı başı itibariyle bu oran % 32 olacaktır. 

% 30 oranındaki SGDP’nin ¼’ü (%7,5) sigortalı, ¾’ü (%22,5) işveren hissesi olup işveren kısa vadeli primini de ilave ederek Kuruma bildirim yapar. Yani prim ödeme yükümlüsü işverenlerdir. 

2008 yılı Ekim ayı başından sonra yaşlılık ve emeklilik aylığı bağlanıp 4/1-(b) sigortalılığı (Bağ-Kur) çalışması olanların aylıklarından 2008 yılında % 12, 2009 yılında % 13, 2010 yılında %14 ve 2011 yılından itibaren de % 15 oranında SGDP kesilmektedir.

SGDP

Bağkurluların Durumu Nedir?

(4/b) (Bağ-Kur)sigortalılarından emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışması olanlar hakkında SGDP uygulamasına ilk defa 8/9/1999 tarihinden itibaren başlanılmıştır. Bağ-Kur sigortalılarının aylıklarından % 10 oranında SGDP kesintisi yapılmıştır. SSK, Emekli Sandığı ya da banka sandıklarına göre aylık alıp (4/b) kapsamında çalışmaya başlayanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlardan 2/8/2003, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar ve şirket ortaklarından 28/1/2004 tarihinden itibaren 12 nci gelir basamağının % 10’u oranında SGDP alınmaya başlanmıştır. Bu kişiler SGDP prim tutarını Bağ-Kur’a ödemişlerdir.

SGDP Kimlerden Kesilmiyor?

Kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunup bu kapsamdaki çalışmaları nedeniyle emekli olanlarla, hizmet akdine tabi çalışması dolayısıyla, kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan ya da devlet memuru olarak emekli olduktan sonra kendi nam ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanların aylıkları kesilmez, bunlar hakkında SGDP hükümleri uygulanmaz.

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden yaşlılık ve emekli aylığı alanlardan SGDP kesilmez. Bunlar hakkında işverenleri tarafından kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri ödenir.

Cumhurbaşkanlığına seçilenler, dışarıdan Bakanlar Kurulu üyeliğine atananlar, yasama organı üyeliğine seçilenler, mahalli idareler seçimleri sonucuna göre görev alanlar, sadece toplantı veya huzur ücreti ya da hakkı ödenen görevleri yürütenler ile yönetim ve denetim kurulu üyeliği ücreti karşılığında görevlendirilenler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders görevi verilenler, vakıf üniversitelerinde görev alanlar, özel kanunlarında emeklilik veya yaşlılık aylığı kesilmeksizin çalıştırılma veya görev yapma hakkı verilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Başbakan tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararname ile atanan veya görevlendirilenler ve Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 60 ıncı maddesinin (a) fıkrası uyarınca Yasama Organı üyeliğinin bitiminden sonra öğretim üyesi olarak atanmış olanlara SGDP hükümleri uygulanmıyor.

SGDP Yönünden Yapılan Yardımlar Nelerdir?

(4/a) sigortalıları yönünden SGDP ödenmiş sürelerde sigortalılara iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası yönünden yardım yapılmakta olup, bu süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden sigortalılık süresi sayılmamakta, primler toptan ödeme olarak iade edilmemekte ve hizmet birleştirilmesinde dikkate alınmamaktadır.
(4/b) sigortalıları yönünden SGDP ödenmiş süreler sigortalılık süresi sayılmamakta, primler toptan ödeme olarak iade edilmemekte ve hizmet
birleştirilmesinde dikkate alınmamaktadır.

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kalkalacak mı?

Uzun zamandır dile getirilen  Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintilerinin kaldırılması gündeme geldi.

Emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayan vatandaşlardan yüzde 15 oranında SGDP kesintisi yapılıyor. Emekli vatandaş eğer bir işyerine bağlı çalışıyorsa, bu kesintiyi işveren ödüyor.

Emekli eğer kendi işini devam ettiriyorsa bukez kesinti emekli maaşından yapılıyor. Asıl büyük sorun da burada çıkıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışma Bakanı Faruk Çelik bu taleplerle ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtmişti.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , , , , ,
Bu yazı en son 30 Aralık 2014 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)

Sosyal Güvenlik Destek Primi (2 Yorum)

  1. Merhaba ; 2012 yılında emekli oldum , kendi adıma serbest meslek mensubu olarak vergi mükellefi oldum. Emekli maaşımdan %15 SGDP kesilmeye başladı , Şu anda hem kendi serbest meslek işimi takip ediyorum ,bir de Özel bir kurumda görev yapmaya başladım ve benim adıma çalıştığım firmadan da SGDP kesilmeye başladı. Her iki taraftan kesilen SGDP doğru mu? Emekli maaşımdan kesilen SGDP nasıl iptal ettire bilirim bilgi veririmsiniz teşekkürler.

  2. Kendi aile şirketi ortağı idim.2006 yılında Emekli sandığından emekli oldum.şirketim zarar ettiği için 29.Şubat.2011 de tasfiyeye girdi.30.12.2012 de tasfiye sonuçlandı.22 ay tasfiye süresince benden SGDP pirimi kesintisi isteniyor.Yönetmelikte ise tasfiye süresinde (şirket gayri faal olduğu için) pirim kesintisi alınmaması gerekirken benden isteniyor.Çaresizim.Emekli maaşımdan diğer kredi borçlarımdan ötürü elime 300 lira geçiyor.Emekli sandığına baş vurdum,cevap olarak sadece ödeme yapmam gerektiğini söylüyorlar.Yardımlarınızı rica ediyorum.Saygılarımla.