Bakmakla Yükümlü Anne Babalar

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) son günlerde adresinize bakmakla yükümlü anne babalar konulu ve aşağıdaki örnekte gibi tebligat göndermiş ise bunun tam olarak ne manaya geldiğine değineceğiz.

  • Öncelikle gelen tebligatının örneğinin bir kısmını paylaşalım.

Daha sonrasında tebligattan çıkarmamız gereken anlamı olması gerektiği gibi daha sade net ifade ile anlatacağız. 


Sayı         : B.13.2.SGK.4.34.10.09

Konu       : Bakmakla Yükümlü Anne/Babalar

………… İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI’NA

İlgi : 06.09.2017 tarih 10723967 sayılı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısı.

İlgi tarih sayılı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yazısında;  “Bilindiği üzere 5510 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan ve geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babnın genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişişi sayılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca 18.04.2014 tarih 28976 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Tecil ve Müstehaklık  İşlemleri yönetmenliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (3) numaralı alt bendi ise; geçimi genel sağlık sigortalısı tarafından sağlanan ve aile içinde fert başına düşengelir miktarı asgari ücrete kadar olduğutespit edilen ve diper çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babasını, bakmakla yükümlü olunan kişi olarak tanımlanmıştır.

Buna göre genel sağlık sigortalılarından anne ve babalar için bakmakla yükümlü olunan kişi olduğuna ilişkin talepte bulunanların; anne/babalarından öncelikle ikamet yerinin bağlı bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurarak gelir testi yaptırmaları istenmekte, gelir testi sonucu aile içinde fert başına düşen gelir miktarı en fazla brüt asgari ücrete(dahil) kadar olduğu tespit edilenler bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaktadır.

……

……

Buna göre, bakmakla yükümlü olunan kişilerin gelir durumlarının bakmakla yükümlülğk haklarını ortadan kaldırılıp kaldırılmadığının anlaşılabilmesi ve gerekli işlemlerin yürütülebilmesi için vatandaşlara gönderilen tebligatlara  ilgilerin ikametgahlarının bağlı olduğu Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları ve gelir testini yaptıktan sonra onaylı güncel Gelir Tespiti Karar Raporu ile Merkezimize müracaatları istenecektir. Bu nedenle 06.09.2017 tarih 10723967 sayılı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden gelen yazı gereği Merkezimizce gönderilen  tebligatlarla Vakfınıza başvuran vatandaşlarımıza güncel  Gelir Tespiti Karar Raporu‘nun onaylı bir şekilde verilmesi hususunu,

Arz ederim.


Gönderilen Tebligatın Detayları ve Manası

Bu uzunca ve biraz karışık yazıyı özümseyerek kısaltmak gerekirse;

SGK bu tebligat da anne ve babaların bakmakta olduğu çocuklarının halen “bakmakla yükümlü olunan kişi” olup olmadığını tespit etmek istiyor. Anne ve babaları gelirlerinde değişiklik durumuna göre bakmakla yükümlü olunan kişilerin gelir durumlarının bakmakla yükümlülüğü haklarını ortadan kaldırılıp kaldırılmadığının anlaşılabilmesini sağlayacak ve gerekli prosedürleri uygulayacak.

Ne yapmamız lazım? SGK anne babaları gelir testine davet ediyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adreslerini arama motorundan rahatlıkla erişebilirsiniz. Yorum kısmına bağlı bulunduğunuz il/ilçeyi yazarak öğrenmek istediğiniz vakfının bilgilerini (adres, tel, e-posta) talep edebilirsiniz.

Anne ve Babaların Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Sayılabilme Şartları

Geçimi genel sağlık sigortalısı tarafından sağlanan ve yapılacak gelir testi sonucunda aile içinde fert başına düşen gelir miktarı asgari ücrete kadar olduğu tespit edilen ana ve baba bakmakla yükümlü olunan kişi sayılmaktadır.

Yani anne veya babanın öncelikle bağlı bulundukları kaymakamlıkların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırmaları gerekmektedir. Gelir testi sonucunda aile içinde fert başına düşen gelir miktarı asgari ücretin altında çıkması halinde bakmakla yükümlü olunan kişi sayılabilmektedir.

yazar_sorusorKonu hakkında ki görüşlerini aşağıdaki bölümden yorum yazarak bildirebilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , , , , ,
Bu yazı en son 01 Nisan 2018 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)