Kıdem Tazminatı Tavanı

Kıdem Tazminatı Tavanı 1475 Sayılı İş Kanununun 14 üncü Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değişik 13 üncü Fıkrası gereğince; bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir. Kıdem Tazminatı Tavanı 6 ayda bir güncellenmektedir. Aşağıdaki tablodan güncel kıdem tazminatı tavanı 2014, 2015 ve […]

Kıdem Tazminatı

Kıdem Tazminatı İşyerinde en az bir yıl süre ile çalışan işçiye kanunda belirtilen diğer koşulları da sağlaması durumunda işçinin işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesi devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında ödenen tazminata kıdem tazminatı denir. Kıdem Süresi Nasıl Hesaplanır? İşçilerin kıdemleri, iş sözleşmesinin devam etmiş veya fasılalarla […]

Kıdem Tazminatı Şartları

Kimler kıdem tazminatı alabilir? Kıdem tazminatı şartları nedir? 08.09.1999 öncesinde sigortalı olanların 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 günü tamamlamaları ve son çalıştıkları işyerinde en az bir tam yıl çalışmış olmaları şartıyla işlerinden ayrılıp kıdem tazminatı alma hakları var. Kıdem Tazminatı Şartları İş kanununa göre kıdem tazminatına hak kazanmak için; İş Kanununa tabi […]