SGK Prim Affı Uzatıldı

sgk prim affıSGK prim affında süre uzatıldı. Bakanlar Kurulu kararı ile SGK’na yapılandırma talebinde bulunacaklar için başvuru tarihleri ve ilk taksit ödeme tarihleri 1 ay uzatılmasıyla ilgili ” Buna göre kurumumuza prim borcu bulunan vatandaşlarımız, prim borçlarını yapılandırmak üzere en son 2 Şubat 2015 tarihine kadar SGK müdürlüklerimize başvuru yapabilirler.

Bakanlar Kurulu kararı ile SGK’na yapılandırma talebinde bulunacaklar için başvuru tarihleri ve ilk taksit ödeme tarihleri 1 ay uzatılmasıyla ilgili ” Buna göre kurumumuza prim borcu bulunan vatandaşlarımız, prim borçlarını yapılandırmak üzere en son 2 Şubat 2015 tarihine kadar SGK müdürlüklerimize başvuru yapabilirler.

Peşin olarak yapılandırılan prim borçları ve taksitlendirilen prim borçları için ilk taksitlerin son ödeme süresi de 2 Mart 2015 tarihine uzatılmıştır.” bilgisine ulaşıldı. SGK prim borçlanması ne demek, kimler sgk prim borçlanmasından yararlanabilir, Sigortalılar emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim günü ile yaş şartlarını yerine getirmek durumundadırlar. Bununla birlikte ülkemizde yaş ve süresini tamamlayan ancak prim günü eksil olduğundan emekliliğe hak kazanamayan çok sayıda insan bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Manavgat Müdürü Ali Duru, kurumlarına prim borcu bulunan vatandaşlarımızın yoğun talep nedeniyle taksit ödemelerinin bir ay uzatıldığını bildirdi. Bakanlar Kurulu kararı ile SGK’na yapılandırma talebinde bulunacaklar için başvuru tarihleri ve ilk taksit ödeme tarihleri 1 ay uzatılmasıyla ilgili Duru şu bilgileri verdi:” Buna göre kurumumuza prim borcu bulunan vatandaşlarımız, prim borçlarını yapılandırmak üzere en son 2 Şubat 2015 tarihine kadar SGK müdürlüklerimize başvuru yapabilirler. Peşin olarak yapılandırılan prim borçları ve taksitlendirilen prim borçları için ilk taksitlerin son ödeme süresi de 2 Mart 2015 tarihine uzatılmıştır.”

Manavgat Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ( MASMO ) Başkanı Halil Gubaş ve yönetim kurulu üyeleri, SGK Müdürü Ali Duru’yu makamında ziyaret etti.

MASMO’nun kendileri için önemine değinen Duru, Manavgat Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası, kurumları için en önemli paydaşlarından biri olduğunu kaydetti. MASMO Başkanı Halil Gubaş’da yaptığı açıklamada, yapılandırmaların uzatılmasının borçlu mükellefler açısından sevindirici olduğunu söyledi. Sürekli bu konuda borçlu mükellefleri bilgilendirdiklerini belirten Gubaş, ayrıca Manavgat SGK Manavgat Merkez müdürlüğü ile her zaman iş birliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Çalışma Bakanlığı, emeklilikte prim günü şartına takılanlara yeşil ışık yaktı; sevinç yaşandı.

Borçlanma yoluyla emeklilik imkanı için yasa gerekiyor. Detaylar belli olmaya başladı. Emeklilik için yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp prim günü şartına takılanlara geçen hafta gelen müjdeli haberin yankıları sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in bu konuda gelen talebi değerlendirmek üzere ilgili birime talimat vermesi, prim günü eksiği nedeniyle emekli olamayan yaklaşık 100 bin kişiyi sevince boğdu. Takvim’in haberine göre, heyecanla yeni düzenleme beklenirken, detaylar da belli olmaya başladı. Yapılacak çalışma ile eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor.

Yani yıl ve yaş şartlarını yerine getirmiş olanlar, geriye dönük borçlanma yoluyla prim eksiklerini tamamlayarak emekli olabilecek. Uzmanlar, düzenlemenin hayata geçmesi için yasa çıkartılması gerektiğini belirtiyor. Prim günü eksik olanlara borçlanma yoluyla emeklilik imkanı verilmesi için belli bir süre hizmet şartı aranabileceği konuşuluyor. Mesela en az bin 800 prim günü bulunması şartı aranabilir. Bu durumda yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp bin 800 ve üzerinde prim günü olanlar, geriye kalan eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilir.

Sigortalılar emekliliğe hak kazanabilmek için sigortalılık süresi ve prim günü ile yaş şartlarını yerine getirmek durumundadırlar. Bununla birlikte ülkemizde yaş ve süresini tamamlayan ancak prim günü eksil olduğundan emekliliğe hak kazanamayan çok sayıda insan bulunmaktadır. Emekliliğe hak kazanmada bu sıkıntıya çözüm yollarından biri de borçlanma yapmaktır. Sigortalılar veya hak sahipleri kanunda belirtilen süreleri borçlanıp prim yatırarak gün eksiğini giderebilirler.

Kişiler Hangi Süreleri Borçlanabilirler

a) Doğum Borçlanması: Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere (3 defalık süre son çıkartılan Torba Kanunda yer almıştır) doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan süreleri

b) Askerlik Borçlanması: Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

c) Memurların Aylıksız İzin Süreleri: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

g) Grev ve lokavtta geçen süreleri (yalnız, 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 67 nci maddesiyle; bu arada yer alan “ve Kurumca kabul edilecek sektörel veya genel ekonomik kriz dönemlerinde işvereni tarafından ücretsiz izinli sayılanların, her yıl için 3 ayı geçmemek üzere bu süreleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.)

h) Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

i) (Ek: 13/2/2011-6111/30 md.) Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

j) (Ek: 4/7/2012-6353/37 md.) Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre sigortalı sayılanların kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde sayılan süreler borçlanılabilecektir.

Başvuruda bulunacakların talep tarihinde 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında yer almaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , ,
Bu yazı en son 28 Aralık 2014 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)

SGK Prim Affı Uzatıldı (1 Yorum)

  1. Sistem hatası yüzünden Mart 2015 tarihli ihlal yapılmış oldu hemen 3 Mart 2015 tarihinde ödemesi yapilsa ihlal geçerli olurmu veya buna ait bir düzeltme hakimiz varmı