Aylıksız İzini Hizmetden Saydırma

Soru: Memur olarak çalışmaktayken 6 ay aylıksız izin kullanmak istiyorum. Yeni yasaya göre o süre içindeki primlerimi kendim ödeyerek fiili hizmetime saydırabilir miyim? M.B.

Cevap: Aylıksız izin alan memur olarak, izinli olarak geçen bu sürelere ilişkin kesenek ve karşılıkları dilerseniz her ay veya emekliğe başvuru tarihinden en az altı ay önce müracaat etmeniz ve bu müracaat tarihindeki katsayıya ve diğer unsurlara göre hesaplanacak kesenek ve karşılıkları aynı süreler içinde bir defada ödemeniz halinde aylıksız geçen izin süreleriniz emeklilik yönünden değerlendirilir ve emeklilik hesabınızda fiili hizmet sürenize dahil edilir.

 


Soru
: 1954 doğumlu ve 1974 yılından itibaren 3 yıl memur olarak çalışan eşim nasıl emekli olabilir? Yunus KARAMAN

Cevap: Eşiniz 3 yıl 5 ay isteğe bağlı, kalan süresiyse bir işyerinde SSK’lı çalışarak olmak üzere memuriyet günleri de dâhil 3 bin 600 günü tamamlarsa o tarihte hemen emekli olabilir.

Soru: 02.11.1964 doğumlu ve 12.04.1993 ila doğum yaptığı 27.08.1995 arasında SSK sigortalısı olarak çalışan eşim bu doğum nedeniyle 09.01.1996’da işten ayrıldı. 01.06.1998’dan beri isteğe bağlı SSK primi ödeyen ve halen 4 bin 995 günü olan eşim aradaki süreyi doğum borçlanmasıyla tamamlayıp öderse ne zaman emekli olabilir? Hangi tarihe kadar isteğe bağlı prim ödeyebilir? Kenan SEVGİ

Cevap: Sigortalılığa 24.05.1992-23.05.1993 arasında başladığından SSK’dan emekliliği 49 yaş ve 5 bin 600 günü tamamlamasına bağlı olan eşiniz yaptığı doğum tarihinden sonraki iki yıldaki çalışmadığı 596 günlük süreyi borçlanabilir. Ekim 2009 ayı isteğe bağlı primini de öderse günü tamamlar ve 02.11.2013’te yaşı doldurarak emekli olabilir.

Soru: Bağ-Kur sigortalısı iken ölen eşinden dolayı dul aylığı alan Bağ-Kur sigortalısıyım. Vefat eden ve başka mirasçısı olmayan SSK’lı oğlumdan dolayı da aylık alabilir miyim? H.ÇOLAKOĞLU

Cevap: Eşinizden dolayı aylığı çalışsanız da emekli olsanız da alabilirsiniz, ancak asgari ücretin net tutarından fazla geliriniz olduğu için oğlunuzdan dolayı aylık alamazsınız.

Şevket TEZEL

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler:
Bu yazı en son 29 Mart 2012 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)

Aylıksız İzini Hizmetden Saydırma (2 Yorum)

 1. MERHABALAR KOLAY GELSİN
  BEN DENİZCİYİN 5 AY GEMİDE ÇALIŞIP 5 4-5 AY İZİN YAPIYORUM.
  GEMİDE BULUNDUĞUM SÜRE İÇİN SİGORTAM GÜNÜ GEÇİRİLMEDEN MAAŞIM NEYSE O KADAR YATIRILIYOR. ANCAK GEMİDEN AYRILDIĞIM GÜN KESİLİYOR.

  BUGÜN HASTANEYE GİTTİM MUAYENE OLDUM HİÇBİR SORUN ÇIKMADI ECZANEYE GİTTİM İLACIMI ALDIM 60/G İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İBARESİ BULUNUYORDU. BEN NE GELİR TESTİ YAPTIRDIM NE DE İSTEGE BAĞLI SİGORTA YATIRDIM BUNLAR NE ANLAMA GELİYOR BİLGİLENDİRİR MİSİNİZ

  Bunların Dışında

  2006 YILI İLK SİGORTA KAYDIMIN YAPILDIĞI TARİH

  İL İŞ YERİ DÖNEM BELGE İŞE GİRİŞ GÜN
  35/01 1294014 200612 01A 19/12 13

  KAZANÇ İŞTEN ÇIKIŞ
  230.10 31/12

  2012 YILI SON SİGORTA KAYDIMIN YAPILDIĞI TARİH

  İL İŞ YERİ DÖNEM BELGE İŞE GİRİŞ GÜN

  35/01 1319961 201201 01A 0 13

  KAZANÇ İŞTEN ÇIKIŞ
  2,497.04 13/01

  GÜN KAZANÇ

  2006 Yılı Genel Toplamı 13 230.10
  Genel Toplam 606 53,152.95

  BU TABLOYA GÖRE BENİM EMEKLİLİK YAŞIM NE OLACAKTIR? 2006 YILINDA PRİM YATIRILMIŞ OLMASI BİR FAYDA SAĞLAR MI?
  İZİNDE BEKLEDİĞİM SÜREDE İSTEĞE BAĞLI YATIRMAM FAYDALI OLACAK MIDIR?
  EMEKLİ MAAŞLARI YATAN YÜKSEK PRİMLERDEN DOLAYI YÜKSEK Mİ OLACAKTIR YOKSA BİR ORTALAMAYA MI BAĞLI OLACAKTIR?

  TEŞEKKÜR EDERİM.

 2. Bu tc3bcr konularla c3a7ok fazla ilenegiln biri olarak (gerek kendim gerekse arkadac59flarc4b1m ic3a7in) 1-2 c59fey sc3b6yleme ihtiyacc4b1 hissetim. Eski kanunda bahsedilen 30 ic59f gc3bcnc3bcne de aslc4b1nda Cumartesi gc3bcnleri dahildi. Fakat firmalar bunu bildikleri halde c3a7ok ac3a7c4b1k bir c59fekilde yalan sc3b6ylc3bcyordu mc3bcc59fterilerine. Sanayi Bakanlc4b1c49fc4b1’na bilgi edinme bc3b6lc3bcmc3bcnden sorduc49funuzda size 30 ic59f gc3bcnc3bcne Cumartesi gc3bcnlerinin de dahil olduc49funu sc3b6yleyen bir cevap geliyordu, Tc3bcketici Hakem Heyeti vb. yerler de hesaplarken Cumartesi gc3bcnlerini dahil ediyordu.. Tabi burada olan bilmeyen kullanc4b1cc4b1ya oluyordu yine. Yeni kanunda ise kanuna Cumartesi gc3bcnlerinin de dahil edildic49fini yazmakla c3a7ok iyi yapmc4b1c59flar. En azc4b1ndan bu konulardan uzak olanlar da artc4b1k neyin ne olduc49funu bilecekler.Programda kullanc4b1cc4b1larc4b1n gerektic49fi zamanlarda haklarc4b1nc4b1 aramak ic3a7in hakem heyeti ve mahkemeye gittimesi gerektic49fini ve sorunun kc4b1sa sc3bcrede c3a7c3b6zc3bcldc3bcc49fc3bcnc3bc sc3b6ylemic59fsiniz. Evet buralara bac59f vurmasc4b1 gerektic49fi konusuna ben de katc4b1lc4b1yorum ama buralarc4b1n yoc49funluc49fu artc4b1k inanc4b1lmaz dc3bczeylere ulac59ftc4b1. 2-3 yc4b1l c3b6nce hakem heyetinde 1 ayda c3a7c3b6zc3bclen sorunlar artc4b1k 3-4 ayda anca sonuca ulac59fc4b1yor (Arkadac59fc4b1m bir sorun ic3a7in Mart’c4b1n bac59fc4b1nda bac59fvurdu, kararc4b1 Haziran’c4b1n bac59fc4b1nda aldc4b1). Tabi bulunduc49funuz bc3b6lgeye gc3b6re de dec49fic59fiyor bu durum. Benim sc3b6yledic49fim c4b0stanbul’da yoc49fun yerlec59fim olan Kadc4b1kc3b6y ic3a7in. Tabi ic59fin bir de c3bcst limiti var hakem heyetine bac59fvurmak ic3a7in (c3bcrc3bcn dec49ferinin 1000 kc3bcsc3bcr TL’nin altc4b1nda olmasc4b1 gerekli, kc3bcsc3bcratc4b1 tam aklc4b1mda dec49fil). Ec49fer c3bczerindeyse de bac59fvurabilirsiniz ama kararc4b1n bac49flayc4b1cc4b1 olma c3b6zellic49fi yok, tavsiye nitelic49finde oluyor. Ayrc4b1ca firmalara buradan gelen karara itiraz yolu ac3a7c4b1k bc4b1rakc4b1lc4b1yor genelde. Yani firma isterse bir c3bcst mahkeme olan Tc3bcketici Mahkemesi’ne itiraz edebiliyor. Zaten c3b6yle bir durumda 1 yc4b1l sc3bcrc3bcyor dava.. Hakem heyetinde davayc4b1 kaybetseniz de bir masrafc4b1nc4b1z olmuyor (zaten genelde kazanc4b1yorsunuz haklc4b1ysanc4b1z) ama tc3bcketici mahkemesine ac3a7c4b1lan davayc4b1 kaybederseniz mahkeme masrafc4b1 vb. c59feyleri c3b6demeniz gerekiyor..Son olarak da tamir sc3bcresi ile ilgili yazayc4b1m. Bence 20 ic59f gc3bcnc3bc c3bcrc3bcnc3bc tamir etmek ic3a7in c3a7ok yeterli bir sc3bcre. Ec49fer bu c3bclkede mal satc4b1yorsan gerekli teknik servis personeli ve malzemesini de bulunduracaksc4b1n. Yoc49funluc49fa gc3b6re de sayc4b1yc4b1 arttc4b1racaksc4b1n. c396rnec49fin her ne kadar c3a7ok sevmedic49fim bir firma da olsa HP c3bcrc3bcnlerini birkac3a7 kere teknik servise gc3b6tc3bcrmem gerekti ve gc3b6tc3bcrdc3bckten 3 gc3bcn sonra gidip c3bcrc3bcnleri aldc4b1m. Tamam c3a7ok bekleyenler de var ama genel olarak c3a7ok komplike bir sorun dec49filse kc4b1sa sc3bcrede sorunu c3a7c3b6zc3bcyorlar. HP sanc4b1yorum bu c3bclkede en c3a7ok c3bcrc3bcn satan kurumlardan biridir. Ec49fer bu firma bunu yapabiliyorsa hepsi yapabilmeli. Tabi onda da c3a7ok sac3a7ma c59feyler var. c396rnec49fin c4b0stanbul’da oturuyorsanc4b1z evinizden kargo ile c3bcrc3bcn aldc4b1rtamc4b1yorsunuz, ama c59fehir dc4b1c59fc4b1ndaysanc4b1z oluyor c39clkemizdeki garanti kanunlarc4b1 gerc3a7ekten gc3bczel ama firmalar ac3a7c4b1c49fc4b1nc4b1 buldu mu sonuna kadar sc3b6mc3bcrc3bcyor. Bu faturanc4b1n garanti yerine gec3a7memesi c3a7ok bc3bcyc3bck sorunlar oluc59fturacak.. O kanuna fatura garanti belgesi yerine gec3a7mez c59feklinde madde eklenecec49fine garanti kartlarc4b1nc4b1 satc4b1cc4b1 firma onaylamak zorundadc4b1r ve ikisi de garanti ic59flemlerinde kullanc4b1labilir yazsalarmc4b1c59f c3a7ok daha iyi olurmuc59f.. Basit c3bcrc3bcnlerin c3a7oc49funun ic3a7inde garanti kartc4b1 yok ki..