Nasıl Malülen Emekli Olunur

Nasıl Malülen Emekli Olunur

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 25,26 ve 27 nci maddeleri ile düzenlenmiş olup, bu sigorta kolundan sağlanan tek yardım, malullük aylığı bağlanmasıdır.

nasıl malülen emekli olabilirim
nasıl malülen emekli olabilirim

1- Hastalığın ne zaman başladığı önemli mi? 

Malulen emekliliğin birinci şartı, çalışma gücünüzü etkileyen durum (iş kazası, hastalık vs.) her neyse, çalışma hayatına başladıktan sonra ortaya çıkacak. Yani doğuştan ya da işe başlamadan önce bir sakatlığınız ya da kronik hastalığınız varsa bu durumda malulen değil, engelli emekliliğinden yararlanırsınız.

2- 1800 gün ve 10 yıl şart mı? 

Malulen emekliliğe başvurabilmeniz için diğer bir şart, 1800 prim günü ve 10 yıllık sigortalılık süresine sahip olmanız. Eğer bir başkasının bakımına muhtaç derecede malulseniz, bu durumda 10 yıl aranmıyor ve 1800 gün yeterli sayılıyor. Fakat hastalığınızın türü ve ağırlığı ne olursa olsun, prim günü şartını yerine getirmeden malulen emekli olamazsınız.

3- Borçlanmayla gün tamamlanır mı? 

Hastalığınız işe başladıktan sonra ortaya çıktı fakat prim gününüz ya da sigortalılık süreniz yetersiz. Bu durumda eğer askerlik, yurtdışı veya doğum borçlanması gibi bir imkanınız varsa, eksik günlerinizi tamamlayabilir ve borçlanma sonrasında malulen emeklilik talebinde bulunabilirsiniz.

4- Çalışma gücü kaybı oranı nedir? 

Sağlık sorununuz işe başladıktan sonra ortaya çıktı ve prim gününüz de tamam; bu durumda malullük oranınızın tespiti gerekiyor. SGK’nın geçerli saydığı hastanelerden alacağınız sağlık kurulu raporuyla en az %60 oranında meslekte kazanma gücü veya çalışma gücü kaybına uğramış olduğunuzu belgeleyeceksiniz.

5- Sağlık raporunda oran belirtiliyor mu? 

Çoğunlukla sağlık kurulu raporunda çalışma gücü kaybı oranı belirtilmez. Bu oran SGK sağlık kurulu tarafından hesaplanır ve buna göre karar verilir.

6- Yeni düzenleme neyi değiştirdi? 

1 Eylül’de yürürlüğe giren yeni yönetmelik, malulen emeklilikte temel şartları değiştirmedi. Bundan sonra da malullük durumunuzun işe başladıktan sonra ortaya çıkmış olması, 1800 gün/10 yıl şartını yerine getirmiş olmanız ve %60 oranında rapor almanız gerekecek. Zaten bunlar yasayla düzenlendiği için yönetmelikle değiştirilmesi mümkün değil. Değişiklik sadece %60 oranının tespitinde dikkate alınan hastalık türleri, organ nakilleri ve kontrol muayenelerinde yapıldı. Örneğin sadece böbrek ve karaciğer nakilleri değil, kalp, akciğer, bağırsak nakilleri de malulen emeklilik kapsamına alındı. Pek çok durumda bir veya iki yıllık kontrol muayeneleri kaldırıldı. Yine değişiklik kapsamında en az üç organı etkileyen şeker hastalığı, down sendromu, otizm gibi hastalıklar maluliyet kapsamına alındı.

7- Daha önce reddedilenler tekrar başvurabilir mi? 

1 Eylül 2013 öncesinde malulen emeklilik talebinde bulunduğu halde talebi reddedilenler, bu tarihten sonra tekrar başvuruda bulunabilirler.

8- Başvurular nereye, nasıl yapılacak? 

Malulen emeklilik için önce malullük durumunuzun tespiti gerekiyor. Bunun için bulunduğunuz yerdeki SGK müdürlüğüne dilekçe ile başvuracaksınız. SGK, en az 1800 gün prim ödemeniz varsa sizi yetkili hastanelere sevk edecek. Buradan alacağınız rapor SGK sağlık kurulu tarafından değerlendirilecek ve malulen emekli edileceksiniz.

Malullük sevk işlemleri

Sağlık kurulu raporlarının temini için sevk işlemleri , sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü ve sosyal güvenlik merkezlerince yapılmaktadır.

Sigortalının ikametgahının bulunduğu yerde öncelikle; Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine, araştırma hastanesi yok ise, özel üniversite ve vakıf hastaneleri hariç üniversite hastanelerine, her ikisi de yok ise Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı asker hastanelerine, bunlardan hiç birisi yok ise Sağlık Bakanlığının tam teşekküllü hastanelerine sevk yapılmaktadır.

Sevk yapılan hastanede sigortalının hastalığı ile ilgili branş doktoru bulunmadığı taktirde sevk belgeleri iade edilerek durum sevki yapan birime yazı ile bildirilir ve branş doktoru olan en yakın yetkili hastaneye sevki yapılarak sigortalının rapor alması sağlanır.

Malul sayılma

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen hastanelerin sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgeler Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulan sağlık kurulları tarafından incelenmesi sonucu, 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60 ını kaybettiği tespit edilen sigortalılar malul sayılmaktadırlar.

Hastanelerce düzenlenen sağlık kurulu raporlarındaki oranların malul sayılma açısından pek fazla bir önemi bulunmamaktadır. Sigortalılar arasında yanlış bir kanaat vardır. Hastanenin vermiş olduğu sağlık kurulu raporundaki oran %60 ve üzerinde olduğu taktirde malulen emekli olunacağı yönündedir.

Esas olan Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde oluşturulan sağlık kurullarınca yapılacak değerlendirme sonucunda verilecek maluliyet oranıdır. İlgili sağlık kurumunca %80 olarak tespit edilen oran kurum sağlık kurullarınca %25-30 olarak değerlendirilebiliyor ve malulen emeklilik talepleri uygun görülmeyerek ret edilebiliyor. Hastaneler düzenlemiş oldukları raporlarda maluliyet oranı belirtmemeleri uygulama açısından daha doğrudur.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurullarınca verilen kararlara yine Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulan Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edilerek dosyanın bir kez de bu kurulca değerlendirilmesi talep edilebilir bu kurulun vermiş olduğu kararlar kesindir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu veya Yüksek Sağlık Kurullarınca tespit edilen maluliyet oranlarına gerek sigortalı gerekse işverenler tarafından açılarak karara itiraz edilebilir ve dava sonucuna göre maluliyet oranında artma, azalma, düzeltme veya birleştirme yönünde değişiklikler olabilmektedir.

Malullük aylığına hak kazanma koşulları

Kanunun 26 ncı maddesi gereğince, sigortalıya malullük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;

– Kanunun 25 inci maddesine göre malul sayılması,

– En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

– Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrıldıktan veya işyerini kapattıktan veya devrettikten sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması,

gerekmektedir.

Ancak, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların kendi sigortalılığı nedeniyle genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması zorunludur.

Maluliyet durumunun tespiti için sevk işlemi yapıldığı tarihte sigortalılığını sonlandırması şartı aranmayacaktır. Sigortalılık devam ederken de sigortalı sevk talebinde bulunabilmektedir. Maluliyetine karar verilen sigortalının sigortalılığı aylık bağlanması talebinde bulunduğu tarihte sonlandırılmış olmalıdır.

Malullük aylığının başlangıcı

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a)(SSK) ve 4/1-(b)(BAĞ-KUR) bentleri kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı;

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden önce ise yazılı istek tarihini,

Malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi talep tarihinden sonra ise rapor tarihini,

takip eden ay başından itibaren başlatılır.

Sigortalı, aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malullük aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlatılır.

Bağlanacak malullük aylığı sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinden fazla ise aradaki fark, tahsis talep veya rapor tarihine göre belirlenerek malullük aylığı başlangıç tarihinden itibaren verilir.

4/1-(b) kapsamındaki sigortalıların tahsis talep tarihinde prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının bulunması halinde, talepleri reddedilerek borçlarını ödedikten sonra yeniden yazılı istekte bulundukları tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , ,
Bu yazı en son 09 Temmuz 2014 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)

Nasıl Malülen Emekli Olunur (41 Yorum)

 1. 1995 yilinda epilepsi hastasi oldugum teşhisi kondu.takriben bu tarihten bugune kadar raporlu ilaç kullanmaktayim.bu tarihten bugune kadar hastaligima ilişkin EEG filmimde sonucu Anormal olarak çikmaktadir..2001 yilinda askere gittim..ve askerde hastaligim tekrarladi.askeri hastaneye sevk edildim.ve askerlige elverişsizdir diye rapor verdiler..ben 20.02.1979 yili dogumluyum.ise ilk giris tarihi 01.09.1997 yilinda olmustur..prim gün 10 yil 4 ay bağkur, 2630 gün ise SSK toplamda 6350 prim gūn sayim var..hala aktif sskli çalişiyorum.ben malülen emekli olabilirmiyim..malūlen olabilmem için hastane raporu almam gerekir mi??

 2. 30 yıldır bağkur ve kısmem ssk ödüyorum şeker hastasıyım ve bır ay önce açık kalp ameliyetı bay pas geçirdim emekli olma ihtimalim varmıdır gördüğüm kadarıyla hiçbir soruyada cevap yazmamışsınız umarım bana yazarsınız

 3. Selamünaleyküm ben 2015 yıllından beri kalp yetmezliği ve hiper tansiyon hastasıyım 2 yıldır raporlu ilaç kullanımı yapıyorum raporum %60 malulen emekli olmak için ne yapmalıyım lütfen bilgi…

 4. Kalp kapağım değişti malulen emekli olabilirmiyim 42 yaşindayım 2190 gün ssk var teşekürler

 5. Göz tansiyonu hastasıyım 9yıldır raporlu ilaç kullaniyorum ayrıca hiper tansiyon hastasıyım. 14 yıldır raporlu ilaç kullanıyorum 2013 yılında tekstilde çalışmya başladım ama 9çalisabildim gözlerim yüzünden bırakmak zorunda kaldım acaba olabilir miyim çünkü toz deterjan ve odaklanma yasak bilgi verirseniz sevinirim saygılar

  • Göz tansiyonu ve hiper tansiyon rapor alınabilir. Yeterli olmaz kronikleşen başka hastalık varsa toplam olarak istenilen raporu alabilirsiniz. Hastane heyet servisine başvuru yaparak rapor alabilirsiniz.

 6. merhaba ben 2005 tarihinde hollandaya geldim burda kaptigim bir bakteriden dolayi hastalandim cok uzun bir tedavi sonucu ilik nakli oldum ve bir sene sonra kemik erimesi ve daha baska sorunlar basladi suan 100 de 100 calisamaz dediler burda ilerde saglik durumu degisirse belki calisabilirim ama suan daha kotuye gidiyor cifte vatandasim turkiyede mamulen emekli olabilirmiyim

 7. Merhaba yaklaşık 16 yıllık bir sigorta sürem var Mesleğim gereği sürekli telefonlardayım kulağımda orta derecede işitme kaybı var bunun için başvuru yapabilirmiyim aca malulen emeklilik için teşekkür ederim

 8. Sigorta giriş Tarihim 1978 olup 52 yaşındayım pirim gunum 649 malulen emeklilik roporum %69 malulen emekli olabilirmiyim?

 9. 2004 yılında t.a.l.l tanısıyla lösemi hastalına yakalandım 2 yıl hastanede tedavi gördüm ve taburcu oldum.ve engelli raporu almaya başladım her yıl bazen 2 yıl kontrol bazen bir yıl sürekli degil yani malunen emekli olma şansım varmı

 10. 1983DoguluyumAstim 6yildir KUOH HASTASIYIM 4180 gunun varPakrias HASTALIGI GECIRDIM Emekli OlaBilirmiyim

 11. Şeker hastasıyım 4 yıldır.
  Ms hastalığımda var raporlu.
  1800 günüm var emekli olma şansım var mı?

 12. tek böbrekliyim 2 aydır raporlu şeker ilacı kullanıyorum 3 yıldır raporlu tansiyon ilacı kullanıyorum emar sonucunda bel fıtığı olduğumu söyledi doktor benyüzde kaç rapor alabilirim

 13. beni yuksek gerilim hati çarpti 3 yil oldu ayaklarimda halandaha yara var ağiriyor boynum kirik pilatin var ssk olumsuz rapor vermiş ne yapmam lazim

 14. Akuk menisküs hastasıyım. Kaçta kaç olduğumu bilmiyorum. Malülen ya da normal emekli olabilir miyim? Ne yapmam gerekir?

 15. 1962 doğumlu bayanım.01.10.2003 tarihinde bağkur girişim var.15.01.2004 tarihinde böbrek rahatsızlığım nedeniyle böbrek nakli oldum.28.09.2005 tarihinde bağkurdan terk ettim.(prim gün sayısı 717 gün) yeni yasaya göre malulen emekli olabilmek için 26.08.2013 tarihinde ssk’lı olarak çalışmaya başladım ve devam ediyorum.Sigotalık öncesi 1984 ve 1989 tarihinde doğum yaptığım için doğum borçlanması yapamıyorum.Malulen emekli olabilmem için 1800 günü 30.08.2016 tarihinde doldurmuş oluyorum.Şu ana kadar hiçbir yere müraacatta bulunmadım.Malulen emeklilik için müraacatlara ne zaman başlamam gerekir.Yapmam gereken başka neler olabilir.Son 6 ayı yüksek primden yatırırsam maaşı etkilermi?( primlerim asgari ücretten yattı) Bu konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum.teşekkür eder sağlıklı günler dilerim.

 16. konu sol kulağım yüde52 sağ kulağım yüzde 45 ses kaybı var 2472gün primim var malülen emekli olurmuyum

  • Ben epilepsi hastasıyım ve iki sefer beyin ameliyatı geçirdim sol kulağımda duyma kaybı oldu %42 rapor verdiler ne yapmam lazım 3400 günüm var ne yapmam lazım bilgi verirseniz sevinirim saygılar

 17. Babam acik kalp ameliyati gecirdi %76 rapor aldi emekli sandigi 3750 gun sskdanda 901 gunu var 1961 dogumlu1981 sigorta baslangici nerden emekli olur engellidenmi malulenmi

 18. Merhaba. Ben 10 yıldır çiftçi bağkurluyum kalp kapak rahatsızlığı ve buna bağlı 49 mm aort anevrizması var ve bel fıtığı var malulen emekli olabilirmiyim bu şartlarda ağır iş yapamıyorum doktor 10 kg bir eşyayı bile yerden kaldırma diyor yardımcı olabilirmisiniz

 19. 5800 gün sigortalıyım 1992 senesinde sigortam cıraklık eğitim merkezinde başladı iş başvurumda 2013 de eğitim ve araştırma hastanesinden aldığım raporda ayagımdaki dogustan sakatlık sebebi ile %23 iş kaybı tespit edildi kuah hastalığı tespit edildi o yüzden calısmamda sıkıntı oluyor emeklilik için nasıl bi yol izlemem gerekir…

 20. Goha hastasiyim dagitici olarak Ptt de 1993 tarikinden 2015 e kadar calistim adana mumune arastirma hastanesinden dagitici olarak çalişamaz raporu aldim ben emekli olavilirmiyim kurum hasteneye sevk etmişti

 21. Ben 1987 de ssk gısı olup 1972 doğumluyum meslegım kaynakçı ve 5 sene once kulağıma köz kactı sagkulağım 100/46 duyma kaybı var sol kulağımda yuksek ses ten dolayı 100/ 30 kayıp var 2700 kusur gunun var malulen emeklilik hak doğarmı bılgılendırırsenız sevınırım saygılar

 22. merhaba.Ben 35 yaşındayım,astım hastasıyım heyet raporum var 07.01.2003 sigorta girişim 3600 günüm var.malulen emekli olabilirmiyim.

  • Slm merhaba ben 2013 yılında kalbimden vuruldum çok şükür biraz iyiyim ama her ne kadar iyi olsamda kalpten yara aldım şu an nefes alışım her şey değişti açıkçası biraz yürüsem nefes nefese kalıyorum açık cası bizim böyle bir hakkımız olabilirmi şimdi den saolun teşekkür ler

 23. epilepsi hastasıyım 100/70 engelliyim dışardan sigortamı yatırsam malulen maaşım kesilirmi

 24. genel saglık sigortası borcu cıkarmıslar ama su anda calısıyorum ve sigortam yatıyor…malulen emeklilik için gun dolduruyorum… GSS borcu varken malulen emekli olabilirmiyim? borcu odeyebilecek durumda degilim…yardımcı olup bilgi verirseniz cok sevinirim.

 25. mhb ben eylul benim 0/045engelli raporum var ssk bagkur toplam 2200pirim gunum var emekli olabilirmiyim nasil olurum yardimci olrusaniz sevinirim

 26. merhaba;
  babam 1955 doğumlu 567 ssk gün sayısı var. 2 yılda askerlik borçlanması var .toplam da 1264 gün yapmaktadır. %72 raporu var malulen nasıl emekli olabilir

 27. arkadaslar bana cvp verebılecek bırı varmı beyın amelıyatı gecırdım tumor var halende mevcut sol gozum yuzde yuz gormuyor ve gorme sansıda yokmus tumor gorme damarını curutmus benım sadece bu durumum malul emeklılıge hak sahıbı yaparmı bılmek ısterım tsk ederım

 28. Benim şeker,yüksek tansiyon,gut,reflü ve bazı yerlerde tıkanıklık ayrıca akciğerlerde 5-6 adet nodül var.kullandığım ilaçların haddi hesabı yok.ne yapmam gerekli.yaşım 39 selamlar.

 29. gözümde görme kayıbı var 0/0 32 raporum var ve iş kazasından dolayı 0/045,2den maaşa baglandım bu durumda emekli olabilirmiyim

 30. mehaba ben holllandadan su an %80%100 malulen emekliyim.
  hollandadaki malulen ememlilk le turkiyeden de malulen emkli olabilirmiyim ve bunun icin ne yapmali ve neler gerekli.

 31. merhaba.ben 35 yasındayım benım rahatsızlığim ortakulak ıltahabından dolayı işıtme kaybı var bende saglık sorunumun nedenıyle gorultulu ortamlardan calışamıyorum aynı zamanda astım ve solunum yetmezlığı var.04.01.1994 sıkorta baslangıcım var toplamında ıse 1500 pırım gunum var bu sartlarlarımla maluluyete basvursam emekli olabılırmıyım bilginize arz ederim..