Ölüm Aylığı ile İlgili Sorular

ölüm aylığı sgk

Ölüm Aylığı ile İlgili Sorular

1- Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile 4/a’ya tabi çalışan kız yetimlere, Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’ya tabi çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

2-Doktora ve yüksek lisans 2. bir üniversite midir? Yoksa üniversite devamı olarak mı sayılır?

Hak sahibi erkek çocuk, yükseköğrenime devam ettiği sürece 25 yaşına kadar aylık alabilmektedir. 2. bir üniversite okuması veya yüksek lisans, doktora yapması fark etmez.

3-Eşimden dolayı 4(b)’den (Bağ-Kur) malul dul aylığı alıyorum, 4(b)’li işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir. Çalışması halinde kesilmez.

4-Eşimden dolayı 4(b)’den (Bağ-Kur) malul dul aylığı alıyorum, 4(c)’li işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir. Çalışması halinde kesilmez.

5- 4(a)’dan (SSK) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(a)’dan (SSK) kalan aylığı da alabilir miyim?

Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmaktadır.

6- 4(a)’dan (SSK) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(b)’den (Bağ-Kur) kalan aylığı da alabilir miyim?

Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmaktadır.

7- 4(b)’den (Bağ-Kur) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(a)’dan (SSK) kalan aylığı da alabilir miyim?

Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmaktadır.

8-2008 öncesi babamdan kalan 4/a (SSK) yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını da alabilir miyim?

4/a’dan (SSK) olan anne ve 4/a’dan (SSK) olan babadan ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda (506 sayılı Kanunun 92 nci maddesi gereğince) yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı ödenir.

9-2008 öncesi annemden dolayı 4/b’den (Bağ-Kur) yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi babamdan 4/b’den (Bağ-Kur) kalan yetim aylığını da alabilir miyim?

4/b’li (Bağ-kur) olan anne ve 4/b’li (Bağ-Kur) olan babadan ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda; hak sahibi 18 yaşına kadar her iki aylığı alabilir. 18 yaşından sonra ise hak sahibine yalnızca yüksek olan aylık ödenir.

10-2008 öncesi babamdan dolayı Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını da alabilir miyim?

Emekli Sandığı iştirakçisi babadan (anneden) ve 4/a (SSK) sigortalısı anneden (babadan) ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda her iki aylık tamdan ödenir.

11-2008 öncesi babamdan dolayı Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden 4/b’den (Bağ-Kur) kalan yetim aylığını da alabilir miyim?

Emekli Sandığı iştirakçisi babadan (anneden) ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı anneden (babadan) ayrı ayrı ölüm aylığına hak kazanılması durumunda her iki aylık tamdan ödenir.

12-2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. 4/a’dan (SSK) emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim?

Ölen sigortalının çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesi için 5510 sayılı Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamaları veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması gerekmektedir. 4/a’dan (SSK) yetim aylığı almakta iken 4/a’dan (SSK) emekli olan kişinin yetim aylığı kesilir.

13-2008 öncesi babamdan 4/b’den (Bağ-Kur) kalan yetim aylığını alıyorum. 4/a’dan (SSK) emekli olmam halinde yetim aylığı almaya devam eder miyim?

4/b’den (Bağ-Kur) yetim aylığı almakta iken 4/a’dan (SSK) emekli olan kişinin yetim aylığı kesilir.

14-2008 öncesi annemden Emekli Sandığı’ndan kalan yetim aylığını alıyorum. 4/a’dan (SSK) emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim?

5434 sayılı Kanuna göre yetim aylığı almakta iken 4/a’dan (SSK) emekli aylığı alan hak sahibinin yetim aylığı kesilmez.

15-2008’den sonra eşimden 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(b)’den emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 54. maddesine göre her iki aylığın ödenmesine devam edilir.

16-2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. Emekli Sandığı’ndan emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim?

Ölen sigortalının çocuklarına yetim aylığı bağlanabilmesi için Kanun veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmamaları veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması gerekmektedir. 4/a’dan (SSK) yetim aylığı almakta iken Emekli Sandığı’ndan emekli olan kişinin yetim aylığı kesilir.

17-2008 öncesi annemden 4/b’den (Bağ-Kur) kalan yetim aylığını alıyorum. Emekli Sandığı’ndan emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim?

4/b’den (Bağ-Kur) yetim aylığı almakta iken Emekli Sandığından emekli olan kişinin yetim aylığı kesilir.

18-2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4(a)’dan (SSK) kalan yetim aylığını alabilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre, ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, her iki aylığın ödemesi yapılır. Ancak, yüksek olan aylık tamdan, düşük olan aylık yarımdan ödenir.

19-2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4/b’den (Bağ-Kur) kalan yetim aylığını alabilir miyim?

Ölen sigortalıların aylık bağlama statüleri farklı olduğundan her iki aylık da tamdan ödenir.

20-2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan yetim aylığını alabilir miyim?

Ölen sigortalıların aylık bağlama statüleri farklı olduğundan her iki aylık da tamdan ödenir.

21-2008’den önce annemden 4/b’den (Bağ-Kur) kalan yetim maaşını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4/b’den (Bağ-Kur) kalan yetim aylığını alabilir miyim?

Ölen sigortalıların aylık bağlama statüleri aynı olduğundan 54 üncü madde hükümlerine göre değerlendirme yapılarak yüksek olanı tamdan, az olanı yarımdan ödenir.

22-2008’den önce annemden 4/b’den (Bağ-Kur) kalan yetim maaşını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan yetim aylığını alabilir miyim?

Ölen sigortalıların aylık bağlama statüleri farklı olduğundan her iki aylık da tamdan ödenir.

23- 4/b’den (Bağ-Kur) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4/b’den (Bağ-Kur) kalan aylığı da alabilir miyim?

Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmaktadır.

24-2008’den sonra eşimden 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4/b’den (Bağ-Kur) emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 54. maddesine göre her iki aylığın ödenmesine devam edilir.

25-Eşimden dolayı 4(a)’dan (SSK) malul dul aylığı alıyorum, 4(a)’lı (SSK) işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir. Çalışması halinde kesilmez.

26-Eşimden dolayı 4(a)’dan (SSK) malul dul aylığı alıyorum, 4/b’li (Bağ-Kur) işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir. Çalışması halinde kesilmez.

27-Eşimden dolayı 4(a)’dan (SSK) malul dul aylığı alıyorum, 4(c)’li işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir. Çalışması halinde kesilmez.

28-Eşimden dolayı 4(b)’dan (SSK) malul dul aylığı alıyorum, 4(a)’lı işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi gereği ölüm aylığı bağlanan eşin aylığı ancak, evlenmesi halinde kesilir. Çalışması halinde kesilmez.

29-2008 öncesi eşinden dolayı dul 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. 2008’den sonra 4/a’dan (SSK) emekli olmam halinde dul aylığını almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre değerlendirme yapılarak, her iki aylığı da tamdan ödenir.

30-2008 öncesi eşinden dolayı dul 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. 2008’den sonra 4/c’den (Emekli Sandığı) emekli olmam halinde dul aylığını almaya devam edebilir miyim?

2008 öncesi 4/a’dan (SSK) ölüm aylığı alan eş, 2008 sonrası Emekli Sandığından yaşlılık aylığı alırsa eşinden aldığı ölüm aylığı ödenmeye devam edilir.

31-2008 öncesi eşinden dolayı 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. 2008’den sonra 4/b’den (Bağ-Kur) emekli olmam halinde dul aylığını almaya devam edebilir miyim?

2008 öncesi 4/a’dan (SSK) ölüm aylığı alan eş, 2008 sonrası 4/b’den (Bağ-Kur) yaşlılık aylığı alırsa eşinden aldığı ölüm aylığı ödenmeye devam edilir.

32-2008’den sonra eşimden 4(a)’dan (SSK) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(a)’dan (SSK) emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 54. maddesine göre her iki aylığın ödenmesine devam edilir.

33-2008’den sonra eşimden 4(a)’dan (SSK) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4/b’den (Bağ-Kur) emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 54. maddesine göre her iki aylığın ödenmesine devam edilir.

34-2008’den sonra eşimden 4(a)’dan (SSK) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(c)’den (Emekli Sandığı) emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 54. maddesine göre her iki aylığın ödenmesine devam edilir.

35-2008’den sonra eşimden 4(b)’den (Bağ-Kur) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(b)’den emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 54. maddesine göre her iki aylığın ödenmesine devam edilir.

36-2008’den sonra eşimden 4(b)’den (Bağ-Kur) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(a)’dan emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 54. maddesine göre her iki aylığın ödenmesine devam edilir.

37-2008’den sonra eşimden 4(b)’den (Bağ-Kur) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(c)’den emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 54. maddesine göre her iki aylığın ödenmesine devam edilir.38-2008’den sonra eşimden 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan dul aylığı almaktayım.

38- 2008’den sonra 4(a)’dan emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim?

5510 sayılı Kanunun 54. maddesine göre her iki aylığın ödenmesine devam edilir.

39- 4(b)’den (Bağ-Kur) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(a)’dan (SSK) kalan aylığı da alabilir miyim?

Ana ve babaya aylık bağlanabilmesi için; diğer çocuklardan hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere gelir ve/veya aylık bağlanmamış olması şartı aranmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , ,
Bu yazı en son 14 Ekim 2014 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)

Ölüm Aylığı ile İlgili Sorular (40 Yorum)

 1. 1977 yılı nda SSK olan babamın 620 günü. Var. .babam vefat etti..ben bekar kızı olarak aylığa baglabılmem için ne yapmalıyım.askerlık ödemesını yapılması halinde hak kazanırmıyım..cvplarsanız sevınırım.tşk.

 2. BEN SSK ÇALIŞANIM 39 YAŞIMDAYIM BABAM SSK LI VEFAT ETTİ 30 SENE OLDU ÖLEN BABAMIN MAAŞINI ALABİLİRMIYIM

 3. Biryil önce esimi kaybetim 750 tl emeklilik aliyorum sanirim esimin primi dolmadigi icin emeklilik maasi az baglandi ölen esimin kalan primini yatirip tam emeklilik maasi alabilirmiyim ilginiz icin tesekurler

 4. annem 2012 de vevat etti ve emikli maaşını babam ve ablam alıyor ilk sorum babam dul maaşı alabilor mi erkeklerede dul maaşı verilir mi
  İkinci sorum ben 18 yaşıma kadar annemin aylıgının 3 te 1ini aldim ama 18 yaşımda aylık kesildi simdi benden kesilen aylığı abma alabilirmi

 5. 4b (bağkur)dan esim vefat etti onun malülen emekli ayligini aliyorum.ama ölmeden önce oğlum kendi uzerine kredi cekti 33 bin tl bağkura ödeme yaptik.geri ödeme iadesi varmıdı

 6. Gözümde et var. bu çalışmama engel oluyor.4 defa amiliyat oldum.şimdide olmak isstiyoorum ama yapmıyolar tehlikeli diyorlar.bu sayede emekli olabilme şansım % kaçtır bilginize.

 7. babam 1999 vefat ettiğinden bu yana ölüm maaşı alıyorum.ölüm maaaşı alan farklı kişilerle konuştuğumda benim aylığımın çok düşük olduğunun farkına vardır ve sadece senede 60 tl zam yapıldığını söylemek istiyorum.bu konuda ne yapabilirim..cidden bir hata yapılmış ve eksik ödemeler yapılıyor olabilirmi..teşekkür ederim..

 8. Uzun süredir babamdan emekli sandığından yetim maaşı almaktayım.Kendi çalışmamdan dolayı ssk dan 6ay sonra emekli olacağım.Yetim maaşım emekli olduğumda kesilirmi..Cvplarsanız sevinirim.İyigünler dilerim.

 9. Merhaba ben babamdan kalan maaşı almak istiyorum. Eşimden ayrıyım resmen Türkiye de hiçbir gelirim yok Almanyadan malulen emekliyim alabilir miyim

 10. iyi günler babamın 170 günsigortası var 1980 ve babam 1992 vefat etti babam askerlik 18 ay yapmiş ben bundan aylık ala bilirmiyim

 11. Eşim. .2009.sigorta başlangıcı vardı. .çalışırken kanserden dolayi vefat etti…1636, günü. ..varmış toplamda…ve ölüm aylığı almaya, günü eksikmis.1800 gün gerekiyormuş toplamaya eksik gun sayisi..164 .benim hiçbir mal ve gelirim yok sigortasız sezonluk işçiyim …2 tane okuyan evladım var..ve muhtaç durumdayız. .bana nasıl yardımcı olursunuz..ben bi şekilde eksik günleri nasıl. .odeyebilirim..? Lütfen bana yol gösterin. .saygılarımla. ..

 12. Benim babamın sigortası hiç bir şeyi yok. Ve annem de ben de maaş almiyoruz. Annem dul maasi alıyor. Ben de çalışmıyorum. Şimdi çeyiz parası alabilir mıyım? Ya da sigortali olsam alabilir mıyım ayrıntılı cevap verirseniz sevinirim

 13. Merhaba benim sorum annem için babam bundan 30 yıl önce öldü hicbir yerde sigortası yok köyde çalışmamış su anda annem hic birseyden faydalanamiyo üstüne köyde virane kullanılmayan ev var o yüzden maaş bağlanmaz diyorlar evi satsam 100 liraya kimse almaz tanıdık bir arkadaşım kendi ve kocası memur evleri de var devletin bütün haklarından faydalanmıştı nasıl adalet bu annem hic birseyden yararlanamazken evine 5 milyar giren nasıl faydalaniyo

 14. merhaba
  bağkurdan emekli olan rahmetli babam mayıs 2007de vefat etti.ben eşimden ayrıldım sigortalı olarak çalışıyorum veya emekli olsam babamın bağkur yetim aylığından faydalanabilirmiyim bağkur kanunda yeni çalışmalar varmı

 15. Merhaba, annem 12 kasımda vefat etti 2008 yılında vefat eden memur emeklisi babamdan kalan maaşı alıyordu. Bu maaşın kesilmesi için yaşadığım ildeki sgkya gittim bana ankaraya sigorta primleri genel müdürlüğü kamu görevlileri tescil prim ve hizmet dairesi başkanlığına dilekçe yazmamı söylediler nasıl bir dilekçe yazacağım konusunda yardıma ihtiyacım var. Şimdiden teşekkürler…

 16. esimi 18.05.2015 de 60 yasinda iken kaybettim. esimin türkiyeden hic sigorta pirimi yok. duyduguma göre yine de ölen esim adina SGK dan 1800 gün üzerinden borclanarak pirim borcunu yatirirsam esime dolayisiyla kendime emeklilik (dullar icin) ayligi baglatabilirmiyim? bu konuda neler yapabilirim yada yapmaliyim, sartlari nelerdir? lütfen cevabi kisa sürede alabilirmiyim, benim icin süre kaybetmek istemiyorum. tesekkür ederim.

 17. annemden olum maasi aliyorum babamda 2012 de vefat etti bunla ilgili maas baglanmasi icin muracat ettim babamin maasini geriye donuk alabiliyormuyum

 18. Annemle birlikte babamdan dolayı 930.00 tl. bağkur aylığı alıyorduk.Şimdi annem de vefat etti.Bana ne kadar aylık bağlanacağını öğrenebilirmiyim.

 19. Babam 2013 yilinda vefat etti babamdan kalan 4b emekli maasini annem almakta.bu sene annemin babasi vefat etti dedemin 4b maasinda annem alabilirmi acaba?

 20. babamla annem 2 yıl önce ayrılmıştı. babam 5 ay önce vefat etti. babamın sgk dan 926 günü var bag kur borcu çıkıyor 10 milyar benimde bu parayı ödemeye imkanım yok. bagkur borcu silinmesi torba yasasında varmı? yoksa bu parayı aylıgından banka ödermi cevabını alabilirmiyim lütfen.

 21. Evlenmeden önce annem ve babamdan yetim aylığı alıyordum. 2009’da evlenince kesildi. 2013’de eşim vefat etti. Eşimden bana ve oğluma aylık bağlandı. Özel bir bankada çalışıyorum. SSK veya emekli sandığına bağlı değiliz. Kendi özel sandığımız var. Eşim vefat ettiği için ailemden de yetim aylığı alabiliyor muyum? Yahut işten istifa etsem eşimden olan aylığımla beraber ailemden de alabiliyor muyum? Teşekkürler

 22. Eşim 18.04.2014 Tarihinde vefat etti. Bende 02.09.2014 tarihinde Eşimin eksik bağkur vadelerini ödeyerek emeklilik başvurusunda bulundum. Ocak 2015 te sgk dan arıyarak 1 ay daha borç çıktığı onuda ödemem gerektiği aktarıldı. İlgili tarihte tekrar gerekli 1 aylık ödemeyi yaptım. E devletten baktığımda Aylık başlanğıç tarihi 01.02.2015 olarak görünüyor. ilk borcu ödeyip başvuru yaptığım 02.09.2014 tarihinin dikkate alınması gerekmiyormu?
  yada bunun için itirazda bulunabilirmiyim?
  Yardımınızı rica ederim.

 23. Meb .Eşim 10.2010 bagkur girişi var 04.03.2015 vefat etti ben 2022 maaşı alıyorum 2 de çocuğum var emekli olmamız için 7 ay eksik kalıyor eşim doğum borclanmasida olmuyor ilk çocuğumuz bagkur girişinden önceydi ikinci ise sonra benim malul olmam veya başka bir sebep emekli olma durumumuz olabilir mi borçlanma vs.

 24. 26.02.2008 de annem vefat etti. ben ocak 2009 da boşandım. annemin 1016 günü varmış daha yeni öğrendim . sgk ye 4a yetim aylığı için başvurdum. şimdi biriken o tarihten itibaren maaşların toplu ödemesini alabilirmiyim bilgi verirmisiniz 12.2.2015 de başvurdum ne kadar sürede sonuçlanır acaba?

 25. babam 1966 senesinde işe girişi var toplam
  pirim gün sayısı 1679 babam emekli olamadı
  yani geri kalan pirimlerini yatıramadı babam öldü anneme
  dul aylıgı baglanırmı baglanırsa ne yapmamız gerekir yaklaşık 10 seneden beri pirim ödenmedi. saygılarımla Tahsin yılmaz

  • ben bu gün sgk ya gittim annem 2003 yılında vefat etmişti prim gün sayısı 1287 gün çıktı ve 900 gün yasasından yararlanarak emekli olabileceğim söylendi anneniz veraset ilamı (ölüm belgesi) nufüs cüzdanı fotokopisi ile birlikte sgk ya başvurup gerekli formu doldurarak başvurup ölüm aylığı yani emekli maaşı alabilir ..

 26. Annem 80 yaşında, babamda öldü 30 sene önce annem yaşlılık aylığı alıyor. ve babamdason sonrada evlendi ayrıldı. Dul aylığı. Ballanırmı durumumuz iyi deyil.

 27. eşim emekli sandığından emekli vefat etti.babamda bağkurdan emekli o da vefat etti.hem emekli sandığı hem de bağkurdan maaş bağlanabiliyormu ve tam mı ödeniyor yoksa kesinti oluyor mu. teşekkürler .

 28. Kocamdan ssk dul maaşı almaktayım 4/b yasasına göre tarım bağkuru emeklisi olan babamın maaşını alabilirmiyim

 29. 2007 yılında vefat eden oğlumun Bağkur ölüm aylığını alıyorum.
  2014 yılı Kasım ayında vefat eden Bağkur Emeklisi Eşimin Ölüm aylığını bağlanması durumunda oğlumdan aldığım ölüm aylığı kesilirmi? ikisini birden alabilirmiyim?

 30. ben SSK emeklisiyim. 2006 yılında ölen SSK emeklisi kocamdan dul maaşı alabiliyorum. 1958 yılında ölen Emekli Sandığı mensubu babamdan da aylık bağlanması mümkün müdür? teşekkürler

 31. Merhaba,

  Cevabı mail ile gönderirseniz sevinirim. Babam Ocak 2014 te vefat etti ama babam vefat etmeden önce malulen emeklilik için işlemlere başlamıştık işlemler yetişmedi ve babamı kaybettik. Anneme babamın malulen emekliliğini yaparak aylık bağlatabilir miyiz? Babam BAĞ-KUR lu 1800 iş günü var. Askerlik borçlanması da var. Askerlik borçlanmasını ödeyip BAĞ-KUR emeklisi yapabilir miyiz annemi ve askerlik borçlanmasını taksit yapıp verilecek maaştanda kesilmesi mümkün mü? Şimdiden teşekkürler

 32. BABAM 2013 YILINDA VEFAT ETTİ, BABAMIN BAĞ-KUR DA 1320 GÜN VE 6 AYLIK ASKERLIK BORÇLANDIRMASI MEVCUTTUR. BU DURUMDA ANNEME ÖLÜM AYLIĞIMI VEYA BAĞKUR MAAŞIMI BAĞLANIR.AYRICA ANNEM BABASININ BAĞ-KUR AYLIĞINI ALIYOR BAĞLANACAK OLURSA BEKAR KIZ KARDEŞİME BAĞLANIR MI . ŞİMDİDEN SAYGILAR……

 33. mrh 2006 yıllında babam oldu annem maas almakda ama cok az kendı babası olelı 39 sene ol annem babasının maasını ala bılırmı ve maas için nereye basvura bılırız teşekkur ederım

 34. babamın vafatı üzerine annem babamın maaşını almakta kesintili olarak (2009 ölüm yılı) bana da maaş bağlana bileceğini fakat annemin maaşından kesileceğini söylediler ve iptal ettim bu kanun değişti mi? artı bir maaş alabiliyomuyum alabiliyosam hangi durumda kesilir.mail yolu ile gönderilirse sevinirim şimdiden teşekkürler

  • merhaba.kocam uzun yıllar önce vefat etti ve herangi bir sosyal güvencesi yoktu. kendim 1999 yılında işçi olarak sgk dan emekli bir bayanım. Rahmetli babam ve annemde sgk emeklisiydi. babam mın veya annemin maaşından alabilirmiyim acaba.