SSK En Çok Sorulan Sorular

SSK Hakkında en çok merak edilen soruları derledik. İşte SSK hakkında en çok merak edilen sorular.


ssk sorular

Bu güne kadarki yazılarımızda, 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde sigortalı olanların, ilk defa sigortalı oldukları tarihe göre emeklilik koşullarını ele aldık.

Bu gün emeklilikle ilgili bazı özellikli konu başlıklarını ele alacağız.

Soru 1 – SSK mı (4/A), Bağ-Kur mu (4/B)  hangisinden emekli olmak kolay?

En çok yanıtı aranan soru budur belki de. SSK’dan mı, Bağ-Kur’dan mı, hangisinde daha erken emekli olabilirim?

Genel olarak değerlendirildiğinde, 4/a yani SSK statüsünden emeklilik koşulları daha hafif.

İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar:

İlk defa 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanların kademeli emeklilik koşulları belirlenirken SSK’da sigortalılık süresi dikkate alınırken, Bağ-Kur’da fiilen prim ödenmiş olan süreler dikkate alınıyor.

Ayrıca Bağ-Kur’da emeklilik için kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 prim günü koşulu aranırken, SSK’da aranan prim gün sayısı 5000 gün ile 5975 gün arasında değişiyor.

Örneğin, ilk kez 1 Mart 1988 tarihinde sigortalı olan ve 1 Haziran 2002 tarihi itibariyle 3000 gün prim ödemesi olan erkek sigortalı;

· SSK statüsünden 25 yıllık sigortalılık süresi, 50 yaş ve 5375 prim günüyle emekli olabilirken,

· Bağ-Kur statüsünden emeklilik için 25 tam yıl (9000 gün) prim ödemiş ve 54 yaşını doldurmuş olması gerekecek.

Buna göre, özellikle Bağ-Kur sigortalıların sigortalılık başlangıç tarihlerini ve 1 Haziran 2002 tarihi itibariyle mevcut prim ödeme gün sayılarını göz önüne alarak, hem SSK hem de Bağ-Kur açısında emeklilik koşullarını belirleyerek emeklilik planlaması yapmasında, gerekirse de son 7 yıllık prim ödeme süresi içinde daha çok SSK statüsünden prim ödemiş olma koşulunu da sağlayacak şekilde sigortalılık statülerini değiştirmelerinde (Bağ-Kur’dan SSK’ya geçmelerinde) yarar var.

İlk defa 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar;

· SSK’da, 7000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyor.

· Bağ-Kur’da ise, kadınlar 58, erkekler 60 yaşını doldurduklarında, 9000 prim günüyle emekli olabiliyorlar.

Buna göre, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında olan Bağ-Kur’luların, yaşları dolmasına rağmen prim gün sayıları yetersiz kalacaksa, SSK’ya geçerek emekli olmaları daha anlamlı.

İlk defa 1 Mayıs 2008 ve sonrasında sigortalı olanlar:

· SSK’da 7200 prim günüyle kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduklarında emekli olabilecekler.

· Bağ-Kur’da ise, kadınlar 58, erkekler 60 yaş ve 9000 prim günü koşullarını birlikte sağlamaları halinde emekli olabilecekler.

Ayrıca, aranan prim günleri koşullarının 31.12.2035 tarihine kadar sağlanamaması halinde, emeklilik yaşı, prim ödeme gün sayısı koşulunun 1.1.2036 tarihinden sonra yerine getirildiği tarih aralığına göre kademeli olarak artıyor.

Soru 2 : Birden fazla sigortalılık statüsünde prim ödeyenlerin emeklilik koşulları nasıl belirleniyor?

Çalışma yaşamı içerisinde, SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ya da özel banka sandıklarına prim ödemesi olanların, hangi sigortalılık statüsünden, hangi koşullarla emekli olacağı, özellikli konuların başında geliyor.

1 Ekim 2008’den önce sigortalı olanlara, son yedi yıllık fiili hizmet (prim ödeme) süresi içinde fiili hizmet süresi en fazla olan sigortalılık statüsünden, hizmet sürelerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet sürelerinden sonuncusunun koşullarıyla sonuncu sigortalılık statüsünden emekli aylığı bağlanıyor.

Buna göre, sigortalı son yedi yıllık fiili prim ödeme süresinde iki veya üç ayrı statünde prim ödemişse, en fazla hangi statüde prim ödemişse o statüden; prim ödemeleri eşit ise son sigortalılık statüsünden emekli olacak.

Örneğin, son 7 yıllık (2520 günlük) fiili prim ödeme süresi içinde;

– 1259 gün SSK, 1261 gün Bağ-Kur statüsünden prim ödeyen kişi Bağ-Kur statüsünden,

– 720 gün Emekli Sandığı, 840 gün Bağ-Kur ve 960 gün SSK statüsünden prim ödeyen kişi SSK statüsünden,

– 1260 gün Bağ-Kur, 1260 gün SSK statüsünden prim ödeyen ve son defa SSK statüsünden prim ödemiş olan kişi SSK statüsünden,

– 720 gün Emekli Sandığı, 900 gün Bağ-Kur, 900 gün de SSK statüsünden prim ödeyen ve son defa SSK statüsünden prim ödemiş olan kişi SSK statüsünden,
emekli olacağı sigortalılık statüsünün gerektirdiği emeklilik koşullarına göre emekli olacak.

1 Ekim 2008’den sonra sigortalı olanlar, çalışma hayatı boyunca hangi statüye fazla prim ödemişse, o statüden emekli olacak.

Örneğin; 1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olan birinin, 4200 gün SSK, 3000 gün de Bağ-Kur statüsünde prim ödediğini varsayarsak, söz konusu kişi fazla prim ödemesi yaptığı SSK şartlarıyla emekli olabilecek.

Soru 3 : Hizmet borçlanması hangi süreler için yapılabiliyor?

Hizmet borçlanması talep edilecek haller, 5510 Sayılı Kanun 41. maddesinde düzenlenmiş olup;

· Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri,

· 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan kadının, iki defaya özgü olmak üzere doğum tarihinden sonraki iki yıllık süreyi geçmemek koşuluyla çalışmadığı süreler,

· Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler,

· 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında olanların aldıkları ücretsiz izin süreleri,

· Sigortalı olmaksızın doktora öğreniminde veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğreniminde geçen süreler,

· Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal stajda geçen süreleri,

· Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

· Grev ve lokavtta geçen süreler,

· Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,

· Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreler,

· 25 Şubat 2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

· Sigortalı olmaksızın, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim süresinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,kendilerinin veya hak sahiplerinin talebi halinde borçlanılabiliyor.

Soru 4 : Yurtdışında çalışanlar Türkiye’de emekli olabilmek için ne yapmalı?

7.200 GÜN PRİM ÖDEYEN GURBETÇİ EV HANIMI EMEKLİ OLABİLİR

Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın, yurtdışında çalıştıkları süreleri belgelendirerek, Türkiye’de hizmet borçlanması yapmaları halinde, ayrıca Türkiye’de emekli olabilmeleri mümkün.

Ayrıca, yurtdışında bulunmakla birlikte, hiç çalışmamış olan ev hanımları da, yurtdışında ikamet ettikleri süreleri belgelemeleri koşuluyla, Türkiye’de hizmet borçlanması yaparak emekli olabilmektedirler.

Yurtdışında yıllarca ev hanımı olarak bulunmuş ve Türkiye’de hiçbir çalışması olmayan kadın vatandaşlarımızın, 7200 gün borçlanma yapması ve 49 yaşını doldurmuş olması halinde emekli olması mümkün.

7200 gün borçlanma için ödenecek prim tutarı, 31.12.2012 tarihine kadar 72.320 TL’dir.

Soru 5 : Sigortasız çalıştırılan süreyi borçlanmak mümkün mü?

HİZMET TESPİT DAVASI 5 YIL İÇİNDE AÇILMAK ZORUNDA

Sigortasız çalışılan sürelerin borçlanılması mümkün değil. Ancak, sigortasız çalışılan sürelerin, “hizmet tespit davası” açılması ve davanın kazanılması halinde, sigortalılık süresi olarak kazanılması mümkün.

Sigortasız çalışılan sürede, kuruma işverence giriş bildirgesi verilmemişse, açılacak hizmet tespit davasında 5 yıllık zamanaşımı söz konusu. Bu durumda, işten ayrılma tarihinden itibaren 5 yıl içinde hizmet tespit davası açılması gerekiyor. İşe giriş bildirgesi verilmişse, 5 yıllık zamanaşımı söz konusu değil.

Soru 6 : Yaş büyütenler daha erken emekli olabilir mi?

Emekliliğe hak kazanma koşullarından en önemlisi yaş koşulu. Birçok kişi emeklilik için gerekli sigortalılık süresi ve prim gün sayısını tamamlamalarına rağmen, emeklilik için gerekli olan yaşta olmadıklarından emeklilik yaşını beklemek zorunda kalıyor. Emeklilikte yaş hesaplamaları yaparken bazı ilginç olaylar karşımıza çıkıyor. Örneğin daha erken askere gitmek ya da evlenebilmek gibi çeşitli nedenlerle yaşlarını büyütenler, gerçekteki yaşıtlarına göre daha erken emekli olabiliyorlar.

Kanun, “emeklilik yaşı hesaplanırken, ilk sigorta priminin yatırıldığı yani sigorta girişinin ilk yapıldığı anda nüfusa kayıtlı olan yaşı dikkate alınır” diyor.

Buna göre, sigorta girişi yaptırmadan önce, herhangi bir nedenle yaşını büyüten kişi, düzeltilmiş doğum tarihi dikkate alınarak, gerekenden daha erken emeklilik hakkını kazanabiliyor.

Sigorta başlangıcı yaptıktan sonra her ne şekilde olursa olsun yaş büyütenler için aynı durum söz konusu değil. Diğer bir ifadeyle, sigorta başlangıcı yaptıktan sonra yaşın büyütülmesi halinde, emeklilik için yine ilk sigorta girişinizin yapıldığı tarihteki doğum tarihi dikkate alınıyor.

Kaynak : http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/22240425.asp

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+
Etiketler: , , ,
Bu yazı en son 02 Ocak 2013 tarihinde güncellenmiştir.

Konu hakkında yorumunuzu yazın


(e-posta adresiniz yayınlanmayacaktır)

SSK En Çok Sorulan Sorular (48 Yorum)

 1. İyi gunler 20 yaşındayım kizim onlisans öğrencisiyim ve bu yüzden staj yapıyorum staj sigortam ödeniyor ancak babamın sigortası yok sgk ya gittim bana gss kapsamına giremeyeceğimi söylediler yani şuan sadece staj sigortam var ve herhangi bir hastalık anında doktora gidemiyorum maddi olarak durumum yeterli değil ayrıca stajımın 2. Dönemi için test yaptırmam gerekiyor sigortalı olmadığım için yaptırmiyoRum bir şekilde sigortalı olmamın yolu yok mu annemde çalışmıyor ev hanımı yanıtlarınızi bekliyorum teşekkürler

 2. mrb aynı anda birden fazla yerde sigortalı olarak çalışabilmek mümkün mü eğer mümkünse toplam gün sayısı en fazla kaç olmalıdır

 3. 1994 is girişim var fakat günüm hiç yok 2009 kadar başlangıç 1994mu sayılır Yoksa 2009 sonra 6 yıllık bi çalışmam var. Emeklilik nenim için hayalmi ne dersiniz.

 4. Hocam ANNEM 1955.DOĞUMLU. 1995 YILINDA ÇİFTÇİ SSK KAYIDI VAR BABAM DAN KALAN EMEKLİ MAAŞINI ANNEM VE 3 KIZ KARDEŞİM ALIYOR ANNEM ÇİFTÇİ SKK EMEK LI
  OLABİLİR Mİ
  EGERKI EMEKLİ OLURSA BABAMDAN KALAN MAAŞI KESILIRMI EMEKLILIK SÜRESİ DOLMUSMUDUR

 5. Iyi günler ben 1960 doğumluyum almanyada işçi olarak çalışmaktayım 1979 türkiyede 20 gùnlùk bir girişim var. Bilmek istediğim şey ben Almanyada çalışır durumdayken Türkiyeden emekli olabilir miyim. Bu kanun yeni çıkmış acaba doğru mu? Lütfen beni bu konuda aydınlatır mısınız

 6. slm ben meslek lisesi tarafından 2008 yılında staja gönderildim ilk sigorta kaydım 2008 yılında ama sadece saglıktan faydalanmak için yapmıstı okul prim yatmamıstı ilk primim ise 2012 yılında yattı 2009 yılındada askerlik yaaptım şimdi ben staj zamanının ve askerlik zamanının parasını yatırıp daha erken emekli olma gibi bir hakkım varmıdır tesekkurler .

 7. Geriye dönük prim odemesi ile ilgili yasa gündeme gelicekmi bunun ile ilgili bi gelişme varmi suanda

 8. Öncelikle merhaba. Benim annem 1992 yılında bağkura kayıt yaptırdı. Ve şuanda 2009 nisan ayından beri sigortali olarak çalışmakta.27.02.1962 doğumlu. 1992 yılında ev hanımı olarak isteğe bağlı birinci basamaktan bir aylık bağkur yatırmış. Eger 1992 yılındaki başlangıcı sayılırsa 57 yaşında emekli olacak. Ama şuanda 1992 deki yatırmış olduğu bağkur sayılmıyor olarak gözüküyor. Annemde dilekçe verdi bizim elimizde de makbuzumuz var. Dilekçenin sonucu bugün geldi paylaşıyorum;

  İlgide kayıtlı dilekçenize istinaden Merkez Müdürlüğümüze 12/01/2016 tarih ve
  197145 sayılı görüş sonucunda 01/01 1992-301/1992 tarihleri arasıda en düşük
  basamaktan tescili yapılan sigortalının bir defaya mahsus olmak üzere ilk ay içerisinde 75.312 TL giriş kesenegi ve 96.399 TL aylık prim olmak üzere toplam ödemesi gereken paranın 171.712 TL olması gerekirken ödenen paranın 147.000 TL olduğu bu paranın 75.312 TL si giriş kesenegine mahsup edildiginde, kalan miktarın aylık prim tam olarak
  karşılamadığı, anlaşılmış olup, geriye dönük istege bağlı sigortalılığının başlatması mümkün bulumamaktadır.

  Bunun ne anlama geldiğini ve bizim ne yapmamız gerektiğini söylermisiniz şimdiden teşekkür ederim.

 9. Benim 1990da sigorta baslangicim var

  Gereken primm 5150 ama benim 8550 gunum var

  Gereken yas 52 benim yasim 48

  Gereken 25 yilida doldurdum nasil emekli olabilirim

 10. 1994 yılında bagkura kayırlı olup 22 yıl bagkurda gunum var yasım 54 ama hala emeklı olamadım.8 yıl yurt dısında 1.8 ay da askerlıkborclanmam var .ne kadar odeme yaparsdam emeklı olabvılırım

 11. İyi geceler ben 4a sigortalılar kapsamında özel bir şirkette çalışıyorum 04.05.2015 tarihinde iş kazası geçirdim ayak bilegimden 2 kez ameliyat oldum halen raporum devam etmekte önümüzdeki ay iş başı yapacağım bu kazadan dolayı sürekli is göremezlik odenegi alma durumu hakkında bilgi alabilimiyim? Şimdiden teşekkür ederim.

 12. Merhabalar, ben 5 yıldır Türkmenistan’da aynı iş yerinde inşaat sektöründe çalışıyorum. İşveren tarafından sadece genel sağlık sigortamız yatırılıyor. Prim sigortam yatmadığından, prim günümü doldurmak için İsteğe bağlı sigorta yaptırdım. 18 aydır isteğe bağlı sigortamı öderken, firma da gss’yi ayrıca ödüyor. Ben isteğe bağlı sigorta ödemesi yaptığım bu süre içerisinde çalışmakta olduğum için, bugüne kadar yaptığım isteğe bağlı sigorta ödemeleri boşa mı gitti ve de bu ödemeleri geri alma şansım olur mu?
  Saygılar.

 13. ben 4a sigorta için sorum olucaktı. geçen ay (02.12.2015) tarihinde özel şirkette işe başladım veo gün giriş işlemlerini yaptım. fakat bugün itibariyle internetten baktım e-devlet ten herhangi bir giriş gözükmüyor. acaba sorun neden cevabını rica edebilir miyim. teşekkurler

  • Sigorta primleriniz ay sonundan ay sonuna hizmet dökümüze ekleniyor. Kesin olarak sigorta priminizin yatıp yatmadığını öğrenmek için ay sonunu beklemelisiniz.

   Örneğin; Mart ayı ssk primlerinizin yatıp yatmadığını Nisan ayı sonunda görebilirsiniz

   Yeni işe girenler sigortanızın kontrolünü hemen yapamazsınız. Çünkü ödeme ve bildirim çalıştığınız ayı takip eden ayın 23. ünde verilir .

   Örneğin; 01.03.2014 de işe giren bir kişinin bidirimleri 23.04.2014 e kadar yapılma süresi var işveren son gün 23.04.2014 de bildirimde bulunmuşta olabilir. Dolayısı ile ayın 24. ü ve sonrası yapacağınız sorgulama bir önceki ayı gösterir.

 14. eşim 1996 sigortalı ve 3611 gün yatmış pirimi var 3 aydır dogum izninde ve 5 senedir aynı yerde calışıyor cıkış alması için iş başı yapması lazımmı

 15. hem almanyadan hem sgk undan emekliyim kurumlar arası anlasmaya gore hangi ülkede yarım seneden fazla kalırsam o ülkenin hastalık sigortası giderleri üstleniyor. sorum türkiyede 8 ay kaldım almanyaya gittigimde geri kalan 4 ayımın giderlerini sgk mu karsılayacak almanyada doktora gitmem icin (evrak.vizite kagıdı vs) seylerı sgk danmı alacagım tesekkör ederim

 16. bir işten çıkışın verilmemişse ve çalıştığın bütün günlerin sigortası yatırılmamışsa bu oluşan boşlukları yatıra bilir miyim yada bunu nerden öğrenebilirim. bilgi verirseniz memnun olurum teşekkürler…

 17. Kadir yağmur diyorki.
  Kanser hastaslylm malülen emeklli oldum %80 callşamaz raporum var emekliliğim kesilirmi acaba benibigilendirizseniz sevinirim teşekkürler

 18. ben 2005 / 27 mayısta işegirdim ve ilk sigortan bu calıstıgım işyerinde basladı ve halen calısıyorum 2015 mayıs ayında 3600 iş gunu primim dolacak işyerimde stresim cok ve sorumluluklarım cok evime gerekli ilgiyi gosteremedigim için işimi bırakmak istiyorum 3600 gunum dolana kadar bekliyorum ama duyduguma gore tazmınat alma hakım yokmus dogrumu bunu merak ediyorum yada nasıl tazmınat alabilirim almıcaksam önume firsat cıkarsa işimi degiştirecegim

  enkısa zamanda cevap bekliyorum iyi calışmalar

 19. Babam 1970 doğumlu. 1992 yılında 9 ay yozgatta bi şirkette çalışmış. Ama bu çalıştığı yılları çıkartamadık. E-devlet sisteminde giriş 2005 olarak gözükmekte. Benim amacım sigorta girişini daha önceki yıllarda bulup emeklilik yaşını düşürmek. 1992 Yılında ki sigorta girişini bulabilmem için yapabileceğim tüm yolları bana açıklarsanız çok sevinirim. birde 2000 yılında amerikaya gitti 4 sene orada kaldı. Pasaport elimizde bunu yurtdışı borçlanması olarak yapabilme ve emeklilik yaşını düşürme gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Şimdiden çok teşkkr ederim.

 20. Eşim vefat etti .SSK dan maaş almaktayim fakat maaşim bir kismi eşimin annesi aliyo.her hangi bi durum karsisinda maaşim bana geri dönermi

 21. benim 1985 2 ayında girişim var 2415gün primim var askerlik borçlamasını odedigim zaman ne zaman yasım dolup emeklı ola bilirim yaşim 52 sorumun cevaplanmasını arz ederim

 22. TOPLAM 3852 GÜN SSK PRİMİM VAR.ŞU AN ÇALIŞMAKTA OLDUĞUM İŞYERİNDE 5 YILLIK ÇALIŞANIM.SGK YA BAŞVURUP KIDEM ALMAYI TALEP EDEBİLİRMİYİM.

 23. ismim osman, benim babam 55 yaşında 1300 gün ssk primi var çalışmıyor emekli olmayacak. annem 56 yaşında çalışıyor 58 yaşını doldurduğunda 15 ay prim günü eksiği oluyor. babamın primlerini anneme aktarabilirmiyiz yada 1300 gün primin ücretini geri alabilirmiyiz yada annem 58 yaşını doldurduğunda 15 ay primi toptan yatırsak emekli olabilirmi? cevaplandırırsanız çok memnun olacağız sgk çalışanları bilgi vermiyorlar. çok teşekkürler iyi çalışmalar.

 24. 1975 doumluyum 01.10.1990 yılında siğorta başlanğıçım var toplam 210 ğün siğorta pirimim var 1995 yılında 18 ay askerlik hizmetim var 2000 yılından itibaren TSK kamrumuna kurumuna uzman jandarma çavuş olarak ğirdim ve halen devam ediyorum 20 yıl mecburi hizmet yapma şartımız ve 5 yıl yıpranmamız var TSK ya ğirmeden önceki 210 ğünlük siğortamı ve 18 ay aaskerlik bskerlik hizmetimi borçlandığımda ne zaman emekli olailirim teşekürler

 25. slmlar ben 26.09.2013 tarihinde bir inşaat firmasında işe girdim ve halen çalışıyorum fakat ssk sorgulama yapınca 20.10.2013 tarihinde çalıştığım halde sskdan çıkışım verilmiş bu konu hakkında ne yapabilirim ayrıca işten çıkışım verildiğini sgk ya bildirmem gerekiyormu yardım ederseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler

 26. merhabalar annem 1994 yılında işe girişi var 2013 e kadar toplam 3082 gün primi var emekli olabilmesi için priminin kaç gün olması gerekiyor toplam kaç senesi var emekliliğine teşekkür ederim

 27. Merhaba özel sektörde işveren çalışanından habersiz 2-3 ayda bir iki şirketi arasında giriş çıkış yapabilir mi bunu tazminattan kaçmak içinmi yapıyorlar yasal olarak bir tutanakları varmı şikayet edilse mahkeme hangi tarafı haklı bulur

 28. 1959 dogumluyum 1975te 9gun sigortamvar 2002den beri ingilterede yasal ve calisiyorum borclanma yapabilirmiyim turkiyede sosyal yardim hic almadim burdan selamlar turkiyeme

 29. Ben 1988 de askere gittim ve 1992 nisanda almanyaya geldim 2000 yilina kadar turk vatandasi vardi 2000 yilinda alman vadandasi oldum ve mavikartim var nasil emekli olabilirmi dogum tarihim 19.07.1968 tukiyeden 1991 bakur girisim var bu konuda bana yardimci ola bilirseniz seviniri saygilar

  • fatma erdinç 1977 orman dairesinde tarım ssk girişim var 45 güntarım sigortalı cuzu bir rakam ücret yatırılmış1981 de evlendim1982 -dg lu 1986-1992 dg-lu 3 erkek çocuk ansiyim başka ssk yok benim torba yasasından yararlamma şansım varmıgeriye dönük borç lanma şansım varmı tşkl

 30. iyi aksamlar,annem 29.01.1955 doğumlu,sigorta başlangıcı 20.10.1999 tarihinde ve SGK gün sayısı 4812 gün,hala sigortalı olarak çalışmakta.Sorum şu 3600 günden yaşlılık emeklisi olabilir mi ve olabilirse şartları nelerdir? Bize yardımcı olursanız çok seviniriz, şimdiden teşekkürler!

 31. merhaba ben murat denizlide ikamet ediyorum mart eyında iş kazası geçirdim 10 gün istirahatlıydım ve ben bu iş görmez olduğum 10 günün parasını 40 günde alıyorum aşağı yukarı ben ev aldım aylık 831tl ödemem var neden sgk böyle bir durumu uzatıyor tapor parasını aynı ayın içinde ödemiyor benim ihtiyacım nisan ayına naden haziranın başına kadar bekletiyorsunuz verdiği devletin üç kuruş asgari ücret onuda 3 ay kullanıp öyle ödüyor buna bir çözüm bulunmasını istiyorum borçlu bir çalışan olarak

 32. 01.03.1988 sgk girişim,4 yıl 10 ay 18 günde isteye bağlı sigortam var 550 gün askerlik borclanmasını ödesem ne zaman emekli olabılırım tşkler.

 33. işe 15/02/2012 tarihinde giriş yapılmış hala aynı yerde çalışmaktayım yalnız hizmet dökümümü incelediğimde 30/09/2012 çıkış yapılmış 01/10/2012 giriş yapılmış tekrar 30/11/2012 çıkış 01/12/2012 girişim yapılmış bu neden yapılıyor ??

 34. eşim bekarken ssklıolara çalışıyordu.evlendikten sonra biz ssk pirimlerini çektik fakat yeni duyduğumuza göre sgk hiç ödeme yapmadan eski haklarını geri veriyormuş diye böyle bir hak varmı ne yapmak lazım

 35. 01.10.1998 tarihinde sigorta giriş yapıldı ancak baktıgımda hiç gözükmüyor neden acaba

 36. Askere gitmek için işten ayrıldım cuma günü askerden geldim işkura başvuru yaptım 596 günüm var 600 gün olması gerekiyomuş 4 gün için her hangi bişey yapılamıyormu

 37. 34/01 1166220 201211 01I 0 30 1,279.08
  34/01 1166220 201211 01E 0 30 1,279.08
  34/01 1166220 201211 01A 0 30 1,279.08
  34/01 1166220 201210 01A 0 30 1,213.04

  HİZMET DÖKÜMÜNDE AYNI AYA AİT 3 FARKLI BELGE TÜRÜ GÖRÜNÜYOR.

  BU DURUM KÖTÜMÜDÜR BU KONUDA AYDINLATIRSANIZ SEVİNİRİM.BU DURUM NE ANLAMA GELİYOR. TŞKRLR.

 38. ben iş kazası nedeniyle femufr kkırık ameliyatı oldm. iş görmezlik raporundan %10 rapor alsm sgk dan ne gibi faydalanırım ? yardımcı olursanız sevinirim..tşk..